Lịch công tác tuần

Liên kết website

Báo cáo sơ kết công tác thanh tra, kiểm tra 06 tháng đầu năm 2011 và nhiệm vụ công tác quý III/2011 của Thanhtra Sở Tài chính Bình Định

            Ngày 01/6/2011, Thanh tra Sở Tài chính đã có Báo cáo số 13/BC-TTr về sơ kết công tác thanh tra, kiểm tra 06 tháng đầu năm 2011 và nhiệm vụ công tác quý III/2011. Ngay từ đầu năm, Thanh tra Sở đã chủ động chuẩn bị các bước triển khai theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2011 được giám đốc Sở Tài chính phê duyệt và sớm hoàn thành công việc so kế hoạch đề ra, kết quả cụ thể như sau:

 (Bà Võ Thị Ngọc Anh – Phó Chánh Thanh tra Sở Tài chính)

Kết quả thanh tra, kiểm tra cuối năm 2010 chuyển sang đầu năm 2011 kết luận, xử lý:
- Thanh tra 17 đơn vị (15 đơn vị dự toán thuộc ngân sách huyện và 2 đơn vị dự toán thuộc ngân sách tỉnh ) với kết quả 14/17 đơn vị sai phạm. Tổng số tiền sai phạm là  2.432.371.848 đồng, trong đó kiến nghị thu hồi số tiền là  107.534.777 đồng nộp về tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính chờ xử lý. Những sai phạm chủ yếu liên quan đến các khoản chi từ nguồn chi khác ngân sách, chi không đúng quy định từ nguồn dự phòng, chi công tác quản lý tài chính các hoạt động dịch vụ, chi trả lương dạy thêm giờ cho giáo viên không đúng quy định; chi không đúng nguồn hoặc chi hỗ trợ khác không đúng tiêu chuẩn định mức tại các đơn vị dự toán,…
- Kiểm tra 17 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa và cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Hầu hết các tổ chức, cá nhân được kiểm tra đã chấp hành tương đối đúng các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giá; một số tổ chức, cá nhân có sai phạm không lớn được Đoàn Kiểm tra liên ngành xử lý bằng cách chấn chỉnh, nhắc nhở, hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; có 01 doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng thuộc diện phải đăng ký giá với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền song đã không thực hiện bị xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền với số tiền 7.500.000 đồng và doanh nghiệp này đã chấp hành nghiêm chỉnh việc nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước, đồng thời đã tích cực chấn chỉnh sai phạm.
Kết quả thanh tra, kiểm tra 6 tháng đầu năm 2011:
-  Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra về tài chính – ngân sách tại 02 đơn vị là Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Tây Sơn và Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Vân Canh. Đến thời điểm báo cáo 02 cuộc thanh tra này đã kết thúc việc thanh tra tại đơn vị, Đoàn thanh tra đang tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra và dự thảo kết luận thanh tra. Đồng thời, Thanh tra Sở chuẩn bị khảo sát, lập kế hoạch thanh tra tại Chi cục Bảo vệ thực vật Bình Định.
-  Kiểm tra đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết và bán theo giá niêm yết theo quy định tại Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính. Đoàn kiểm tra đã kiểm tra tại 13 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa và cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh, phát hiện 04 đơn vị sai phạm về việc kê khai giá và đăng ký giá, 04 đơn vị sai phạm sai phạm về việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Đối với các trường hợp sai phạm này, Đoàn Kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền với số tiền tổng cộng 40.000.000 đồng, đồng thời buộc các giám đốc, chủ doanh nghiệp vi phạm thực hiện ngay việc đăng ký giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết theo đúng quy định. 
 Nhiệm vụ cụ thể công tác thanh tra, kiểm tra 6 tháng cuối năm 2011:
- Thanh tra về tài chính – ngân sách: Thanh tra việc thực hiện công tác quản lý tài chính – ngân sách ở các cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung vào các nội dụng chủ yếu sau: việc lập dự toán và chấp hành dự toán thu, chi ngân sách; thực hiện công tác hạch toán kế toán và quyết toán thu, chi ngân sách; chấp hành luật và chế độ hiện hành trong quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ đối với các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo chế độ quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.
- Công tác kiểm tra về giá: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kê khai giá, đăng ký giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa và cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh (tiến hành kiểm tra mỗi quý 01 đợt và kiểm tra đột xuất theo sự chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền).
- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài chính triển khai Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 27/8/2010 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp công dân trong phạm vi cơ quan; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo; xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp nhận được đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo; giải quyết nhanh chóng, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Tài chính.
- Công tác phòng chống tham nhũng: Tiếp tục tuyên truyền phổ biến và quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức nắm vững và nâng cao nhận thức về các quy định của Nhà nước trong Luật Phòng, chống tham nhũng. Phối hợp tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phòng ngừa tham nhũng như: công khai, minh bạch tất cả các quy trình xử lý công việc, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; kê khai tài sản và thu nhập của cán bộ, đảng viên, công chức; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; …
Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài chính tiếp tục thực hiện Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 29/10/2009 của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cơ quan./.

Phòng Tin Học


Tin liên quan:

 
  Thứ ba, 07/07/2015

Tin tức nổi bật

Công bố quyết định thanh tra tại UBND thị trấn Phù Mỹ Công bố quyết định thanh tra tại UBND thị trấn Phù Mỹ

Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2015

Lễ ký kết Quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT giữa Sở Tài chính và BHXH tỉnh Lễ ký kết Quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT giữa Sở Tài chính và BHXH tỉnh

Công bố quyết định thanh tra tại Bảo tàng Quang Trung Công bố quyết định thanh tra tại Bảo tàng Quang Trung

Hiệu quả ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử trong công tác văn thư – Phần mềm Idesk giai đoạn 2010-2015

Đảng bộ Sở Tài chính Bình Định tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ Sở Tài chính Bình Định tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

Những sai phạm thường gặp trong công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

Tập huấn phần  mềm quản lý tài sản công Tập huấn phần mềm quản lý tài sản công

Du khảo về nguồn “Hành trình theo chân Bác” năm 2015

Sở Tài chính tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 Sở Tài chính tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015

Hình ảnh hoạt động

 

 

Bảng giá đất các năm

» Bảng giá đất 2013 - Tỉnh Bình Định
( 22.02.13 )
» Bảng giá đất 2012 - Tỉnh Bình Định
( 11.04.12 )
» Bảng giá đất 2009 - Tỉnh Bình Định
( 14.07.11 )
» Bảng giá đất 2010 - Tỉnh Bình Định
( 14.07.11 )
» Bảng giá đất 2011 - Tỉnh Bình Định
( 14.07.11 )
» Bảng giá đất 2008 - Tỉnh Bình Định
( 14.07.11 )

Liên kết hữu ích