Lịch công tác tuần

Liên kết website

Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2011
         Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định 6 tháng đầu năm 2011 diễn ra trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do giá cả hầu hết các mặt hàng thiết yếu ở mức cao. Để thực hiện mục tiêu ưu tiên số một là kiềm chế lạm phát, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các ngành, các cấp, các đơn vị nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ. Tình hình kinh tế bước đầu đã có những chuyển biến tích cực, hoạt động thu, chi ngân sách đã đạt kết quả như sau:
         Thực hiện thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn 6 tháng đầu năm (chưa kể thu đóng góp) là 1.549.942 triệu đồng, đạt 49,5% so với dự toán năm được Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh thông qua và tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Các khoản thuế do Hải quan thu từ lĩnh vực hoạt động xuất, nhập khẩu thực hiện 256.984 triệu đồng, đạt 48,9% so với dự toán năm và bằng 97,5% so với cùng kỳ năm trước; Thu nội địa thực hiện 1.245.370 triệu đồng (chưa kể thu đóng góp và thu vay, tạm ứng), đạt 52% dự toán năm và tăng 19,3% so cùng kỳ năm trước. Thu tiền sử dụng đất 156.545 triệu đồng, đạt 44,7% dự toán năm, trong đó ngân sách tỉnh chỉ đạt 10,1% dự toán năm, ngân sách huyện, thành phố thu vượt tăng 31,2% dự toán năm. Nếu loại trừ tiền sử dụng đất, thực hiện 1.088.825 triệu đồng, đạt 53,2% dự toán năm và tăng 30% so cùng kỳ năm trước, trong đó thu ngân sách địa phương là 1.079.878 triệu đồng. Nếu so sánh chỉ tiêu tăng thu ngân sách 7% (trừ nguồn thu tiền sử dụng đất, thu phạt ATGT) theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 28/2/2011 của UBND tỉnh về việc tập trung thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vi mô, bảo đảm an sinh xã hội thì thu ngân sách nhà nước đạt 49,5% chỉ tiêu dự toán phấn đấu tăng thu.
        Tình hình thu NSNN 6 tháng đầu năm 2011 tăng khá so cùng kỳ do tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp trên địa bàn nhìn chung đang phục hồi, các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập được giãn của năm 2010. Ngoài ra, từ đầu năm các cơ quan thu đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo thu đạt dự toán 2011 được UBND tỉnh giao, cũng như quyết liệt triển khai theo các giải pháp đề ra tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 28/2/2011 của UBND tỉnh về việc tập trung thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ; cơ quan Thuế đã tập trung chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để thu thuế nợ đọng của những năm trước, kịp thời quản lý, tổ chức thu đối với một số đối tượng thuộc diện chịu thuế mới phát sinh. Mặt khác, theo quy định của pháp luật về thuế, cơ quan Thuế địa phương đã thực hiện việc hoàn thuế giá trị gia tăng kịp thời nên đã giúp cho các doanh nghiệp có điều kiện nộp thuế giá trị gia tăng (đầu ra) kịp thời vào ngân sách nhà nước. Ngoài ra, còn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt tập trung vào nhóm doanh nghiệp lớn, các địa bàn trọng điểm có số thu lớn, các ngành hàng, các lĩnh vực, các loại hình tổ chức có dấu hiệu thất thu lớn; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý thu, chống buôn lậu và gian lận thương mại gắn với trốn thuế, lậu thuế.
          Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2011 là 1.873.582 triệu đồng, đạt 41,8% dự toán năm được HĐND tỉnh thông qua và tăng 26,4% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi ngân sách tỉnh 908.966 triệu đồng, đạt 34,6% dự toán năm và ngân sách huyện, thành phố (kể cả ngân sách xã, phường, thị trấn) 989.382 triệu đồng, đạt 53,1% dự toán năm. Chi đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm là 327.501 triệu đồng, đạt 50,3% so với dự toán năm và tăng 7,9% cùng kỳ năm trước, nguyên nhân chủ yếu tăng vượt cao so với cùng kỳ là do ngân sách tỉnh đã thực hiện chi trả nợ nguồn vốn tạm ứng tồn ngân kho bạc. Chi thường xuyên 1.291.693 triệu đồng, đạt 45,6% so với dự toán năm và tăng 25,4% so cùng kỳ năm trước.
            Tuy phải thực hiện chủ trương thắt chặt và giảm chi tiêu NSNN để góp phần kiềm chế lạm phát, nhưng chi ngân sách địa phương trong 6 tháng đầu năm vẫn đáp ứng được nhu cầu cho đầu tư phát triển và kinh phí hoạt động của các cấp, các ngành, các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được giao của mình. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 504/UBND-TC ngày 25/2/2011 về hướng dẫn điều hành chi NSNN những tháng đầu năm 2011, ngay từ đầu năm các cơ quan tài chính đã tiến hành nhập dự toán kinh phí cho các đơn vị trên chương trình quản lý TABMIS, thực hiện thẩm tra dự toán theo quy định để đảm bảo các đơn vị được rút lương trong tháng 1/2011, đồng thời để tạo điều kiện cho cán bộ trong thời gian nghỉ Tết kéo dài, đã đề xuất việc chi lương tháng 02/2011 cho cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tháng 01/2011 nếu có nhu cầu và đảm bảo chi hỗ trợ cho một số nội dung chi hoạt động khác; kịp thời thực hiện việc phân bổ và thông báo rút bổ sung kinh phí cho các huyện, thành phố theo dự toán; đảm bảo các chính sách an sinh xã hội như hỗ trợ quà Tết cho các hộ khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nguồn “Quỹ hỗ trợ người nghèo” của địa phương, thực hiện đảm bảo nguồn để chi trả lương mức lương tối thiểu chung mới 830.000 đồng/tháng kịp thời cho cán bộ công chức và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã nghỉ việc năm 2011 từ ngày 01/5/2011.

- Ths. Nguyễn Ngọc Thọ ( Phòng Ngân sách)-
 

Tin liên quan:

 
  Chủ nhật, 29/03/2015

Tin tức nổi bật

Về việc thực hiện công tác xác định giá trị tài sản nhà nước để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp. Về việc thực hiện công tác xác định giá trị tài sản nhà nước để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.

Hội nghị đánh giá 01 năm thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg  ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước. Hội nghị đánh giá 01 năm thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước.

Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước quý I năm 2015

Công bố quyết định thanh tra việc tổ chức quản lý, sử dụng  nguồn kinh phí cấp bù do miễn thủy lợi phí tại địa bàn huyện Hoài Nhơn Công bố quyết định thanh tra việc tổ chức quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cấp bù do miễn thủy lợi phí tại địa bàn huyện Hoài Nhơn

Giao lưu bóng đá – giải bóng đá Mùa xuân năm 2015 Giao lưu bóng đá – giải bóng đá Mùa xuân năm 2015

Công bố quyết định thanh tra  tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn Công bố quyết định thanh tra tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn

Chương trình kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 tại Sở Tài chính Bình Định Chương trình kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 tại Sở Tài chính Bình Định

Tình hình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án công trình hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước tháng 01,02/2015

Chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2015 Chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2015

Hội nghị cán bộ công chức năm 2015 của Sở Tài chính Bình Định Hội nghị cán bộ công chức năm 2015 của Sở Tài chính Bình Định

Hình ảnh hoạt động

 

 

Bảng giá đất các năm

» Bảng giá đất 2013 - Tỉnh Bình Định
( 22.02.13 )
» Bảng giá đất 2012 - Tỉnh Bình Định
( 11.04.12 )
» Bảng giá đất 2009 - Tỉnh Bình Định
( 14.07.11 )
» Bảng giá đất 2010 - Tỉnh Bình Định
( 14.07.11 )
» Bảng giá đất 2011 - Tỉnh Bình Định
( 14.07.11 )
» Bảng giá đất 2008 - Tỉnh Bình Định
( 14.07.11 )

Liên kết hữu ích