Lịch công tác tuần

Liên kết website

Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm
Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hiện nay: lạm phát có chiều hướng giảm ở mức thấp hơn so với định hướng điều hành; lãi suất tuy giảm nhưng vẫn ở mức cao, giá một số nguyên liệu đầu vào vẫn còn cao, doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn, gặp khó khăn trong tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa tồn kho lớn, …đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và nguồn thu NSNN. Với tinh thần phấn đấu, nổ lực cao, ngay từ đầu năm UBND các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai quyết liệt các giải pháp điều hành dự toán thu - chi ngân sách theo chỉ đạo của UBND tỉnh; các cơ quan thu đã triển khai nhiều biện pháp quản lý thu, tăng thu; các ngành chức năng đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực thuế, giá, tình hình sử dụng đất…; tăng cường công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại gắn với chống trốn thuế, lậu thuế. Kết quả: 6 tháng đầu năm 2012, tổng thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn (không kể các khoản thu đóng góp, thu vay và thu bổ sung từ ngân sách trung ương) ước thực hiện 1.901.372 triệu đồng, đạt 50,9% so dự toán năm và tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 395.500 triệu đồng, đạt 62,8% so dự toán năm, tăng 54,0% so với cùng kỳ. Nguồn thu này tăng so với cùng kỳ là do các doanh nghiệp tăng nhanh sản lượng xuất khẩu quặng, xỉ quặng các loại (từ 01/7/2012 không được xuất khẩu theo Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ) và lượng nhập khẩu phân bón tăng cao.

Thu nội địa 1.457.189 triệu đồng, đạt 50,3% dự toán năm. Nếu so với cùng kỳ thì trong cơ cấu nguồn thu này có một số khoản tăng rất cao như: thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (tăng 61,2%),  thuế thu nhập cá nhân (tăng 58,9%), thu phí, lệ phí (tăng 77,3%). Có bốn khoản thu lớn bị sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái là thu từ DNNN (giảm 6,6%), thu lệ phí trước bạ (giảm 11,0%), thu thuế bảo vệ môi trường/phí xăng dầu (giảm 2,8%) và tiền thuê đất, thuê mặt nước (giảm 7,2%). Riêng về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (thực hiện thu theo quy định mới) đang trong quá trình lập bộ, chưa đến thời điểm thông báo thu nên số thu đạt thấp, chủ yếu thu nợ thuế nhà đất cũ, chỉ bằng 16,0% so với cùng kỳ. Nếu so với dự toán do HĐND tỉnh giao đầu năm thì còn nhiều khoản thu nội địa chiếm tỷ trọng lớn trong thu ngân sách địa phương chưa đạt mức bình quân 50%, cụ thể: thu từ DNNN (43,3%), thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh (40,6%), thu lệ phí trước bạ (34,0%), tiền cho thuê mặt đất, mặt nước (44,0%)…

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2012 là 2.144.354 triệu đồng, đạt 42,3% dự toán năm và tăng 22,9% so cùng kỳ. Trong đó, chi ngân sách tỉnh 898.434 triệu đồng và ngân sách huyện, thị xã, thành phố 1.245.820 triệu đồng. Việc điều hành chi ngân sách của các cấp chính quyền địa phương trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện theo hướng triệt để tiết kiệm trong khả năng cân đối nguồn thu của địa phương và bám sát dự toán HĐND giao đầu năm. Trong đó: chi đầu tư phát triển 391.554 triệu đồng, chi thường xuyên 1.573.300 triệu đồng, chi theo mục tiêu 179.500 triệu đồng…

Qua công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm cho thấy nhiệm vụ thu ngân sách 6 tháng còn lại của năm rất nặng nề, khó hoàn thành mức chỉ tiêu dự toán thu ngân sách được giao. Cộng thêm việc thực hiện các chính sách miễn, giảm, giãn nộp một số khoản thu và sắc thuế để tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ sẽ ảnh hưởng lớn đến số thu ngân sách địa phương năm 2012. Theo ước tính sơ bộ của cơ quan Thuế thì hụt thu do thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ khoảng 395.404 triệu đồng (chiếm 12,8% dự toán). Trong đó, hụt thu tiền sử dụng đất do gia hạn thời hạn nộp tiền sử dụng đất cho các chủ đầu tư của các dự án khoảng 130.000 triệu đồng.

Do vậy, để hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2012, các ngành, các cấp cần phấn đấu, nỗ lực triển khai đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 2012 theo tinh thần Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ và Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 10/01/2012 của UBND tỉnh. Tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tiết kiệm chi ngân sách và bù hụt thu ngân sách địa phương do thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ; thực hiện chi ngân sách đúng mục tiêu, đúng quy định và trong phạm vi dự toán được giao; không đề nghị bổ sung các khoản chi và chi phát sinh ngoài dự toán; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm cân đối ngân sách địa phương./. 
                                                                                         
Phòng Ngân sách

Tin liên quan:

 
  Thứ ba, 26/05/2015

Tin tức nổi bật

Tình hình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án, công trình hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước 04 tháng đầu năm 2015

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Sở Tài chính năm 2015 Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Sở Tài chính năm 2015

Đoàn thanh niên Sở Tài chính Bình Định thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công cách mạng Đoàn thanh niên Sở Tài chính Bình Định thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công cách mạng

Về việc thực hiện công tác xác định giá trị tài sản nhà nước để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp. Về việc thực hiện công tác xác định giá trị tài sản nhà nước để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.

Hội nghị đánh giá 01 năm thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg  ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước. Hội nghị đánh giá 01 năm thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước.

Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước quý I năm 2015

Công bố quyết định thanh tra việc tổ chức quản lý, sử dụng  nguồn kinh phí cấp bù do miễn thủy lợi phí tại địa bàn huyện Hoài Nhơn Công bố quyết định thanh tra việc tổ chức quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cấp bù do miễn thủy lợi phí tại địa bàn huyện Hoài Nhơn

Giao lưu bóng đá – giải bóng đá Mùa xuân năm 2015 Giao lưu bóng đá – giải bóng đá Mùa xuân năm 2015

Công bố quyết định thanh tra  tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn Công bố quyết định thanh tra tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn

Chương trình kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 tại Sở Tài chính Bình Định Chương trình kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 tại Sở Tài chính Bình Định

Hình ảnh hoạt động

 

 

Bảng giá đất các năm

» Bảng giá đất 2013 - Tỉnh Bình Định
( 22.02.13 )
» Bảng giá đất 2012 - Tỉnh Bình Định
( 11.04.12 )
» Bảng giá đất 2009 - Tỉnh Bình Định
( 14.07.11 )
» Bảng giá đất 2010 - Tỉnh Bình Định
( 14.07.11 )
» Bảng giá đất 2011 - Tỉnh Bình Định
( 14.07.11 )
» Bảng giá đất 2008 - Tỉnh Bình Định
( 14.07.11 )

Liên kết hữu ích