Lịch công tác tuần

Liên kết website

Công khai tài chính


KẾT LUẬN THANH TRA


1. Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp Phù Cát (đính kèm Kết luận thanh tra số 1517/KL-STC-TTr ngày 26/5/2014 của Giám đốc Sở Tài chính). Xem chi tiết tại đây

2. Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2013 tại Nhà hát Tuồng Đào Tấn (đính kèm Kết luận thanh tra số 1853/KL-STC-TTr ngày 20/6/2014 của Giám đốc Sở Tài chính).
Xem chi tiết tại đây

3. Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý vốn dự án đầu tư xây dựng công trình năm 2013 tại Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Tuy Phước (đính kèm Kết luận thanh tra số 3003/KL-STC-TTr ngày 18/9/2014 của Giám đốc Sở Tài chính).
Xem chi tiết tại đây

4. Kết luận thanh tra việc việc tổ chức quản lý và sử dụng nguồn kinh phí cấp bù do miễn thuỷ lợi phí năm 2012 tại huyện Phù Mỹ (đính kèm Kết luận thanh tra số 3319/KL-STC-TTr ngày 13/10/2014 của Giám đốc Sở Tài chính). Xem chi tiết tại đây

5. Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2013 tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bình Định (đính kèm Kết luận thanh tra số 3343/KL-STC-TTr ngày 14/10/2014 của Giám đốc Sở Tài chính). Xem chi tiết tại đây

6. Kết luận thanh tra Việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2013 tại Chi cục Thú Y Bình Định. Xem chi tiết tại đây


 
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1. QĐ số 1482/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 vv giao KH tài chính và tỷ suất lợi nhuận trên vốn NN năm 2014 cho các công ty TNHH MTV do NN nắm giữ 100% vốn điều lệ

2.
QĐ số 986/QĐ-UBND ngày 08/4/2014 vv phê duyệt KH sx năm 2014 của công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định

 
DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN
QĐ số 319/QĐ-UBND ngày 08/02/2014 V/v công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách năm 2012. Xem chi tiết tại đây

QĐ số 320/QĐ-UBND ngày 08/02/2014 V/v công bố công khai số liệu Dự toán ngân sách năm 2014.
Xem chi tiết tại đây

 
VĂN BẢN PHÁP QUY
 Chính phủ:
 

Bộ Tài chính:


Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định:

        Công khai Ngân sách tỉnh Bình Định:

        - Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2013

        -
Dự toán NSNN năm 2008

        - Quyết toán NSNN năm 2007

        - Công khai dự toán năm 2010 của tỉnh Bình Định (theo QĐ số 3234/QĐ-BTC ngày 21/12/2009 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính v/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2010)

        - Dự toán năm 2010 tỉnh Bình Định

        - Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 03/03/2011 của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2009

        - Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 03/03/2011 của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2011
        
        - Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2010

        - Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2012

 


  Chủ nhật, 01/02/2015

Tin tức nổi bật

Kết quả thẩm tra, trình duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước năm 2014 của Sở Tài chính – Phòng Tài chính Đầu tư

Thu tập thông tin, tài liệu, nắm tình hình để quyết định thanh tra - vấn đề đặt ra cần giải quyết

Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2014: Toàn ngành Tài chính tập trung triển khai 08 nhóm giải pháp TC-NS năm 2015

Kế hoạch dự kiến Chương trình Bình ổn giá cả thị trường  trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 Kế hoạch dự kiến Chương trình Bình ổn giá cả thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

Những điểm mới trong quy trình tiếp công dân

Một số kinh nghiệm xây dựng báo cáo kết quả thanh tra

Kết luận thanh tra việc tổ chức quản lý và sử dụng nguồn kinh phí cấp bù do miễn thuỷ lợi phí tại huyện Phù Mỹ năm 2012.

Tình hình thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2014

Hoàn thiện phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa

Kế hoạch thanh tra năm 2015 của Sở Tài chính

Hình ảnh hoạt động

 

 

Bảng giá đất các năm

» Bảng giá đất 2013 - Tỉnh Bình Định
( 22.02.13 )
» Bảng giá đất 2012 - Tỉnh Bình Định
( 11.04.12 )
» Bảng giá đất 2009 - Tỉnh Bình Định
( 14.07.11 )
» Bảng giá đất 2010 - Tỉnh Bình Định
( 14.07.11 )
» Bảng giá đất 2011 - Tỉnh Bình Định
( 14.07.11 )
» Bảng giá đất 2008 - Tỉnh Bình Định
( 14.07.11 )

Liên kết hữu ích