Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2017-2022

Bài đăng vào lúc: 07:39:00, ngày: 22/06/2017 GMT +7


Phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ sáng tạo, vượt qua khó khăn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm vụ tài chính - ngân sách hàng năm. Là mục tiêu được đặt ra tại Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tài chính Bình Định nhiệm kỳ 2017-2022 tổ chức chiều ngày 20/6.
Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Kế hoạch số 04/KH-CĐ ngày 04/5/2017 của BTV Công đoàn Viên chức tỉnh về việc tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022. Được sự đồng ý của Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở Tài chính và Công đoàn Viên chức tỉnh. Ngày 20 tháng 6 năm 2017, Công đoàn Sở Tài chính đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022
.
 

Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan, Chủ tịch CĐVC tỉnh; Đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc; Các đồng chí lãnh đạo Sở; các đồng chí trong BCH Công đoàn, các đoàn viên đang sinh hoạt tại 7 tổ công đoàn đã có mặt đầy đủ.Tại đại hội đã thực hiện nội dung, chương trình theo hướng dẫn, chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Định.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Đ/c Đặng Thu Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2017 -2022 trình bày Báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022; Báo cáo kết quả kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017.
 
Đ/c Đặng Thu Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2017 -2022 trình bày Báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong phần thảo luận, các đại biểu đã tập trung đi sâu phân tích, đánh giá những kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2012-2017, và đề xuất các giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Phần lớn các ý kiến đều nhất trí với đánh giá tình hình và mục tiêu, nhiệm vụ do BCH chuẩn bị. Trên cơ sở đó, 100% các đại biểu đã biểu quyết nhất trí với các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
 

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Công đoàn Sở Tài chính đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực cùng với cơ quan, đơn vị ổn định đời sống cho công chức,  người lao động và đã thu được những kết quả rất đáng ghi nhận. Trong đó trọng tâm là công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn; các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được kịp thời triển khai. Từ đó nhận thức của mỗi đoàn viên đã có sự chuyển biến, trước các khó khăn thách thức, các đoàn viên công đoàn vẫn luôn yên tâm công tác, xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của mình và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí mong muốn tập thể BCH Công đoàn Sở nói riêng, Công đoàn Sở Tài chính nói chung tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra.


Đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại mà Đại hội cần phải thảo luận để làm rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới, để phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội  nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra.

Đại hội đã lựa chọn, bầu BCH Công đoàn Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 7 đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực, sức khoẻ để đảm nhiệm trọng trách mà đại hội giao phó; bầu Đoàn đại biểu gồm 3 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V. Đó là những đoàn viên ưu tú, đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của cán bộ, công chức Công đoàn Sở. 
 
      BCH Công đoàn Sở Tài chính nhiệm kỳ 2017-2022 

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Đặng Thu Hương đã chân thành cảm ơn các đại biểu đã dành thời gian tới dự và tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình đại hội; đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh. Thay mặt Đoàn Chủ tịch đồng chí đã nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đồng chí lãnh đạo và ý kiến của các đại biểu dự Đại hội; đồng thời có trách nhiệm chuyển lại cho BCH Công đoàn nhiệm ký 2017-2022 nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện các báo cáo và tổ chức thực hiện ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Có thể nói, Đại hội Công đoàn Sở Tài chính nhiệm kỳ 2017- 2022 đã làm việc theo tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” và thành công tốt đẹp; Đại hội đã thể hiện được ý chí và nguyện vọng của toàn thể cán bộ đoàn viên Công đoàn Sở Tài chính.

Một số hình ảnh tại Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2017-2022.