Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chỉ thị của Tỉnh ủy

Bài đăng vào lúc: 14:04:07, ngày: 03/01/2019 GMT +7


Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/ĐUK ngày 21/11/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chỉ thị của Tỉnh ủy, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chỉ thị của Tỉnh ủy. Ngày 26/12/2018, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chỉ thị của Tỉnh ủy
Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính cùng toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tài chính. 
Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên cơ quan được nghe đồng chí Đặng Thu Hương Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính và đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc, phổ biến những nội chính của Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị  “Chiến lược An ninh mạng quốc gia”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 19/10/2018 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao ý thức, trách nhiệm của CB, đảng viên trong việc sử dụng mạng internet, mạng xã hội và đấu thanh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch trong tình hình mới.
 
Đồng chí Đặng Thu Hương Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính
 
Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính

Qua Hội nghị, cán bộ, đảng viên trong cơ quan đã nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc sử dụng mạng internet, mạng xã hội trong tình hình hiện nay.
Toàn cảnh Hội nghị

Đặng Thu Hương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính