Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Dịch vụ công trực tuyến của KBNN Bình Định

Bài đăng vào lúc: 14:59:47, ngày: 30/01/2018 GMT +7


1. Kho bạc Nhà nước cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng cho các đơn vị sử dụng NSNN. Xem chi tiết

2. Thông tư số 133/2017/TT-BTC Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước./.   Xem chi tiết

3. Công văn số 30/KBBĐ-KSC ngày - 17/01/2018 của KBNN BÌnh Định  vv triển khai dịch vụ công trực tuyến KBNN. Xem chi tiết