Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
17940/BTC-NSNN 29/12/2017 Cv số 17940/BTC-NSNN ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính vv chi NSNN trong tháng đầu năm 2018
145/2017/TT-BTC 29/12/2017 Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP
17676/BTC-KBNN 27/12/2017 Cv số 17676/BTC-KBNN ngày 27/12/2017 v/v hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2017 trên TABMIS
137/2017/TT-BTC 25/12/2017 Thông tư số 137/2017/TT-BTC về việc quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, tổng hợp quyết toán năm
17304/BTC-KBNN 21/12/2017 Cv 17304/BTC-KBNN về việc hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm
15602/BTC-NSNN 17/11/2017 CV số 15602/BTC-NSNN - 17/11/2017 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn kế toán dự toán, lệnh chi tiền NSĐP
13439/BTC-HCSN 06/10/2017 CV 13439/BTC-HCSN - 06/10/2017 v/v hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thường xuyên triển khai Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
92/2017/TT-BTC 18/09/2017 Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính về việc lập dự toán, phân bổ dự toán để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
71/2017/TT-BTC 13/07/2017 Thông tư 71/2017/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020
67/2017/TT-BTC 30/06/2017 TT số 67/2017/TT-BTC V/v hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến