Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
6889/BTC-NSNN 20/05/2016 v/v xin ý kiến tham gia về định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN năm 2017
09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 30/03/2016 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020-2021
58/2016/TT-BTC 29/03/2016 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐỂ MUA SẮM NHẰM DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ THUỘC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP.
1553/BTC-CST 28/01/2016 V/v triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí
08/2016/TT-BTC 18/01/2016 Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
09/2016/TT-BTC 18/01/2016 Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
18030/BTC-KBNN 14/12/2015 Hướng dẫn phương pháp kế toán sử dụng kinh phí tạm giữ theo chỉ thị 06/CT-TTg
18410/BTC-NSNN 10/12/2015 v/v một số giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương
17672/BTC-NSNN 27/11/2015 v/v sử dụng các nguồn kinh phí để bù đắp hụt thu ngân sách địa phương
14518/BTC-NSNN 16/10/2015 v/v sử dụng kinh phí tạm giữ theo Chỉ thị số 06/CT-TTg
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến