Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
178/2014/TT-BTC 26/11/2014 V/v hướng dẫn một số nội dung về tài chính khi thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi
14163/BTC-QLCS 07/10/2014 V/v báo cáo tình hình trang bị quản lý sử dụng tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước
4054/BKHĐT-QLĐT 27/06/2014 V/v thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và NĐ 63/2014/NĐ-CP
6841/BTC-HCSN 26/06/2014 V/v trích nộp KP công đoàn trên khoản phụ cấp thâm niên nhà giáo
7855/BTC-QLCS 13/06/2014 V/v đưa thông tin đấu giá, đấu thầu TSNN lên Trang thông tin về TSNN.
4717/BTC-QLCS 22/04/2014 V/v chốt dữ liệu trong CSDL quốc gia về TSNN bc QH khóa XIII kỳ họp thứ 7
4575/BTC-ĐT 10/04/2014 V/v thanh toán vốn đầu tư KH năm 2014.
4575/BTC-ĐT 10/04/2014 V/v thanh toán vốn đầu tư KH năm 2014.
4037/BTC-PC 31/03/2014 V/v áp dụng văn bản về quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm PL trong lĩnh vực chống BL, GLTM, HG.
2133/BTC-QLCS 09/02/2014 V/v hướng dẫn mua sắm TS từ nguồn NSNN năm 2014
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến
Hyundai Bình Định