Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
17791/BTC-KBNN 23/12/2013 V/v bổ sung mã nguồn vốn chi đầu tư XDCB
17660/BTC-KBNN 20/12/2013 v/v hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán và quyết toán niên độ 2013 trên TABMIS
17708/BTC-NSNN 20/12/2013 V/v sử dụng số tiết kiệm chi TX NSNN và nguồn dự phòng NSĐP năm 2013
17038/BTC-KBNN 10/12/2013 V/v hỗ trợ khóa sổ cuối năm 2013 trên hệ thống TABMIS.
16950/BTC-TCT 06/12/2013 V/v hướng dẫn theo dõi, tổng hợp tiền phạt VPHC trong lĩnh vực thuế theo TT 153/2013/TT-BTC
16131/BTC-ĐT 21/11/2013 V/v hồ sơ thanh toán vốn ĐT đối với các DA công trình do ủy ban nhân dân xã làm chủ đầu tư thực hiện chương trình MTQG XDNT mới gđ 2010-2020
16169/BTC-ĐT 21/11/2013 V/v hướng dẫn thanh toán vốn các Chương trình mục tiêu quôc gia
16169/BTC-ĐT 21/11/2013 V/v hướng dẫn thanh toán vốn các Chương trình mục tiêu quôc gia
15441/BTC-HCSN 11/11/2013 V/v hướng dẫn điều hành chi NSNN năm 2013.
14733/BTC-QLCS 30/10/2013 V/v bán hóa đơn bán TS tịch thu, sung quỹ NN cho tổ chức bán đấu giá DN