Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4037/BTC-PC 31/03/2014 V/v áp dụng văn bản về quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm PL trong lĩnh vực chống BL, GLTM, HG.
2133/BTC-QLCS 09/02/2014 V/v hướng dẫn mua sắm TS từ nguồn NSNN năm 2014
40/BTC-ĐT 02/01/2014 V/v thời gian thanh toán vốn ĐT niên độ NS năm 2013 đối với nguồn vốn NSNN và vốn TPCP.
18097/BTC-QLN 31/12/2013 V/v báo cáo tiếp nhận viện trợ không hoàn lại năm 2013.
17791/BTC-KBNN 23/12/2013 V/v bổ sung mã nguồn vốn chi đầu tư XDCB
17660/BTC-KBNN 20/12/2013 v/v hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán và quyết toán niên độ 2013 trên TABMIS
17708/BTC-NSNN 20/12/2013 V/v sử dụng số tiết kiệm chi TX NSNN và nguồn dự phòng NSĐP năm 2013
17038/BTC-KBNN 10/12/2013 V/v hỗ trợ khóa sổ cuối năm 2013 trên hệ thống TABMIS.
16950/BTC-TCT 06/12/2013 V/v hướng dẫn theo dõi, tổng hợp tiền phạt VPHC trong lĩnh vực thuế theo TT 153/2013/TT-BTC
16131/BTC-ĐT 21/11/2013 V/v hồ sơ thanh toán vốn ĐT đối với các DA công trình do ủy ban nhân dân xã làm chủ đầu tư thực hiện chương trình MTQG XDNT mới gđ 2010-2020