Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
16169/BTC-ĐT 21/11/2013 V/v hướng dẫn thanh toán vốn các Chương trình mục tiêu quôc gia
15441/BTC-HCSN 11/11/2013 V/v hướng dẫn điều hành chi NSNN năm 2013.
14733/BTC-QLCS 30/10/2013 V/v bán hóa đơn bán TS tịch thu, sung quỹ NN cho tổ chức bán đấu giá DN
12461/BTC-KBNN 18/09/2013 V/v hướng dẫn các vướng mắc nghiệp vụ trong quá trình triển khai TABMIS.
12067/BTC-HCSN 10/09/2013 V/v điều hành chi NSNN năm 2013.
11546/BTC-QLCS 29/08/2013 V/v hướng dẫn hoạch toán hao mòn TSCĐ và thống nhất số liệu trong phần mềm QL ĐK TSNN.
2321/BTC-QLCS 20/02/2013 V/v hướng dẫn mua sắm TS từ nguồn NSNN năm 2013
152/BTC-HCSN 05/01/2013 V/v XD dự toán, sử dụng và thanh quyết toán KP lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992
17024/BTC-ĐT 06/12/2012 V/v hướng dẫn thanh toán vốn các DA ĐT thuộc chương trình MTQG 2012
99/2012/TT-BTC 19/06/2012 V/v hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2013.
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến