Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3643/BTC-NSNN 30/03/2018 Cv số 3643/BTC-NSNN ngày 30/03/2018 vv báo cáo KQ thực hiện chính sách an ninh XH từ năm 2017 trở về trước
01/2018/TT-BTC 08/03/2018 TT số 01/2018/TT-BTC - 08/03/2018 V/v Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông
17940/BTC-NSNN 29/12/2017 Cv số 17940/BTC-NSNN ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính vv chi NSNN trong tháng đầu năm 2018
145/2017/TT-BTC 29/12/2017 Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP
17676/BTC-KBNN 27/12/2017 Cv số 17676/BTC-KBNN ngày 27/12/2017 v/v hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2017 trên TABMIS
137/2017/TT-BTC 25/12/2017 Thông tư số 137/2017/TT-BTC về việc quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, tổng hợp quyết toán năm
17304/BTC-KBNN 21/12/2017 Cv 17304/BTC-KBNN về việc hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm
15602/BTC-NSNN 17/11/2017 CV số 15602/BTC-NSNN - 17/11/2017 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn kế toán dự toán, lệnh chi tiền NSĐP
13439/BTC-HCSN 06/10/2017 CV 13439/BTC-HCSN - 06/10/2017 v/v hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thường xuyên triển khai Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
71/2017/TT-BTC 13/07/2017 Thông tư 71/2017/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020