Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
6957/BTC-CST 13/06/2018 công văn số 6957/BTC-CST ngày 16/06/2018 của Bộ Tài chính VV xin ý kiến dự thảo thông tư thu phí thẩm định cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành NCKH trong vùng biển Việt Nam
31/2018/TT-BTC 30/03/2018 TT số 31/2018/TT-BTC ngày 30/03/2018 TT hướng dẫn xử lý tài sản hình thành tư nhiều nguồn vốn khi HTX, liên hiệp HTX giải thể, phá sản
92/2017/TT-BTC 18/09/2017 Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính về việc lập dự toán, phân bổ dự toán để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
3643/BTC-NSNN 30/03/2018 Cv số 3643/BTC-NSNN ngày 30/03/2018 vv báo cáo KQ thực hiện chính sách an ninh XH từ năm 2017 trở về trước
01/2018/TT-BTC 08/03/2018 TT số 01/2018/TT-BTC - 08/03/2018 V/v Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông
17940/BTC-NSNN 29/12/2017 Cv số 17940/BTC-NSNN ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính vv chi NSNN trong tháng đầu năm 2018
145/2017/TT-BTC 29/12/2017 Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP
17676/BTC-KBNN 27/12/2017 Cv số 17676/BTC-KBNN ngày 27/12/2017 v/v hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2017 trên TABMIS
137/2017/TT-BTC 25/12/2017 Thông tư số 137/2017/TT-BTC về việc quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, tổng hợp quyết toán năm
17304/BTC-KBNN 21/12/2017 Cv 17304/BTC-KBNN về việc hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm