Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
336/STC-NS 04/02/2013 V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thực hành TK, CLP năm 2013
256/STC-NS 28/01/2013 V/v kinh phí thực hiện lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
245/STC-VG 25/01/2013 V/v thực hiện công tác quản lý và bình ổn giá tại tỉnh Bình Định
215/STC-NS 18/01/2012 về việc báo cáo tình hình mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2011;
119/STC-NS 18/01/2012 Về việc hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2012,
70/QĐ-UBND 08/01/2012 vv ban hành CT hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2012 - 2015
1829/STC-NS 01/09/2011 V/v BC công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011
1455/STC-NS 20/07/2011 V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012
865/STC-NS 11/05/2011 Về việc thực hiện NĐ số 22,23/2011/NĐ-CP; QĐ 471/QĐ-TTg
58/UBND-TC 10/01/2011 Về việc thực hiện công khai đối với các cấp ngân sách và chế độ báo cáo
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến