Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
730/STC-GCS 09/03/2016 V/v tham gia xây dựng tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp theo Quyết định 58/2015/QĐ-TTg
478/STC-GCS 19/02/2016 V/v báo cáo tình hình mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2015
3115/STC-GCS 25/09/2015 Về việc hướng dẫn xây dựng dự toán mua sắm tài sản; sửa chữa xe ô tô và sửa chữa trụ sở làm việc năm 2016
2438/STC -VG 04/08/2015 V/v tham gia góp ý về danh mục, giá quy ước tài sản và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về các tài sản cố định đặc thù, đặc biệt và vô hình
161/STC-GCS 20/01/2015 V/v báo cáo kê khai tài sản và tình hình quản lý sử dụng tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước năm 2014
393/BTC-QLCS 13/01/2015 vv xử lý xe mang biển số ngoại giao, nước ngoài của các DA sử dụng nguồn vốn ODA và nguồn viện trợ
1692/STC -VG 11/06/2014 ngày V/v hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.
20/2011/QĐ-UBND 12/08/2011 Về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến
Hyundai Bình Định