Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
20/2011/QĐ-UBND 12/08/2011 Về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định