Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018.

Bài đăng vào lúc: 14:28:28, ngày: 12/02/2018 GMT +7


Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và thực hiện Công văn số 7025/UBND-KT ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động năm 2018.
Chiều ngày 09/02/2018, Sở Tài chính Bình Định tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018 tại trụ sở Sở Tài chính với sự có mặt của 67 cán bộ, công chức. Đoàn chủ tịch của Hội nghị, có đồng chí Lê Hoàng Nghi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, chủ trì Hội nghị; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc; đồng chí Đặng Thu Hương - Chủ tịch công đoàn cơ sở Sở Tài chính, Phó Giám đốc. Về đại biểu tham dự, có ông Hồ Trần Nhật Duy, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Bình Định cùng toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan.
Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị
Hội nghị đã thông qua Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan năm 2017; Báo cáo công khai tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và bầu mới Ban thanh tra nhân dân.
Trong năm 2017, Sở Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao và đạt một số kết quả như: thu ngân sách địa phương vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, chi ngân sách theo dự toán của HĐND tỉnh giao và đáp ứng kịp thời các khoản chi cần thiết, bức xúc khác,.. công tác quản lý, sử dụng ngân sách ngày càng đi vào nề nếp, chặt chẽ, đúng quy định đáp ứng được cơ bản nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương; công tác mua sắm tài sản theo phương thức tập trung đã góp phần tiết kiệm NSNN và phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn cơ bản theo lộ trình của Chính phủ quy định và góp phần tăng thu NSNN. Ngoài ra, thường xuyên rà soát và đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản thuộc phạm vi quản lý để phù hợp với thực tế. Mặt khác, chủ động đề xuất, tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí kịp thời thực hiện các nhiệm vụ đột xuất về khắc phục lũ lụt, dịch bệnh và các khoản chi cần thiết khác,... không để xảy ra tình trạng chậm trễ làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của tỉnh. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức; hoàn thành chỉnh lý hồ sơ tồn đọng, tích đống tại các kho Lưu trữ của cơ quan (tính đến nay đã hoàn thành 36,6 mét hồ sơ đã chỉnh lý sơ bộ); thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong mọi hoạt động của cơ quan; chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức về thu nhập tăng thêm cũng như kịp thời thăm hỏi, động viên và trợ cấp khó khăn đột xuất cho cán bộ, công chức hoặc người thân cán bộ, công chức trong cơ quan khi ốm đau, hoạn nạn.
Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Hội nghị đã thảo luận sôi nổi và tham gia nhiều ý kiến trong đó nhấn mạnh thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành hoạt động cơ quan; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính...
Ông Lâm Vĩnh Hạnh, Trưởng phòng Tin học và Thống kê tham gia ý kiến tại Hội nghị
Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý giá và công sản tham gia ý kiến tại Hội nghị

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018 của Sở Tài chính đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận và nhất trí cao của toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan. 
Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, Ban lãnh đạo Sở trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018.
Ông  Lê Hoàng Nghi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Phát động phong trào thi đua năm 2018
Ông Hồ Trần Nhật Duy, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Ký kết giao ước thi đua giữa Giám đốc Sở với Công đoàn cơ sở Sở Tài chính
Ông Lê Hoàng Nghi trao bằng khen UBND tỉnh cho 04 tập thể lao động xuất sắc
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc trao bằng khen UBND tỉnh cho các cá nhân 
Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc trao bằng khen UBND tỉnh cho các cá nhân
Bà Đặng Thu Hương, Phó Giám đốc trao bằng khen UBND tỉnh cho các cá nhân
Quang cảnh Hội nghị

Tô Hiếu Toàn – Văn phòng Sở