Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Bài đăng vào lúc: 16:59:11, ngày: 25/06/2018 GMT +7


Chiều ngày 22/6/2018 tại Hội trường tầng 4, Sở Tài chính tỉnh Bình Định tổ chức buổi Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự Hội nghị có ông Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, chủ trì Hội nghị; Ban Lãnh đạo Sở và toàn thể cán bộ, công chức của Sở Tài chính.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc Sở trình bày báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Báo cáo sơ kết được thông qua tại Hội nghị đã đánh giá được những kết quả mà Sở Tài chính đã đạt được trong đó nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2018 Sở đã thực hiện tốt công tác tham mưu, điều hành NSNN chặt chẽ, có hiệu quả; Tăng cường lãnh đạo thực hiện các giải pháp khai thác có hiệu quả các nguồn thu, điều hành chi ngân sách đảm bảo đúng quy định của nhà nước, quản lý chặt chẽ tiết kiệm các khoản chi, đảm bảo cân đối ngân sách đáp ứng được các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của các cấp, các ngành, các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Kết quả: Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2018: ước thực hiện tổng thu ngân sách (chưa kể thu đóng góp, thu vay và tạm ứng ngân sách Trung ương) 3.925,9 tỉ đồng đạt 57,9% dự toán năm và tăng 19,3% so với cùng kỳ. Trong đó, ước thực hiện thu nội địa 3.653,8 tỉ đồng, đạt 59% dự toán năm và tăng 23,8% so với cùng kỳ. Ước thực hiện chi cân đối ngân sách địa phương thực hiện 5.684,8 tỉ đồng, đạt 50,3% dự toán năm và tăng 51,2% so với cùng kỳ, trong đó ước thực hiện chi thường xuyên thực hiện 3.341,9 tỉ đồng, đạt 53,3% dự toán năm và tăng 23,9% so cùng kỳ. Hoàn thành thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước 11/11 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố; xét duyệt và thông báo quyết toán 39/39 đơn vị dự toán Khối tỉnh; tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2017. Thẩm định tài sản nhà nước và trình UBND tỉnh ban hành quyết định cho 159/161 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ; thẩm tra, phê duyệt quyết toán 10 công trình hoàn thành thuộc nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư với tổng giá trị quyết toán 20,954 tỉ đồng.
Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2018 Sở Tài chính đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính ngân sách trên các lĩnh vực như: quản lý vốn đầu tư phát triển; quản lý giá và công sản; quản lý tài chính doanh nghiệp; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; tổ chức hành chính cơ quan.
Cũng tại Hội nghị đã đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 nhằm đạt được kế hoạch đề ra, góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Nghi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính đã đánh giá cao những kết quả mà toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Sở Tài chính đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018, đề nghị cán bộ, công chức và người lao động Sở Tài chính cần có sự đoàn kết, chủ động sáng tạo, phát huy năng lực, tham mưu kịp thời, đúng chế độ về quản lý tài chính - ngân sách trong mọi lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2018 được Bộ Tài chính, HĐND và UBND tỉnh giao.
Nhân dịp này, Ban Lãnh đạo Sở đã tặng trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bằng khen của Bộ Tài chính, Giấy khen của Giám đốc Sở cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017.
Một số hình ảnh tại Hội nghị
Ông Lê Hoàng Nghi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính trao tặng bằng khen của Bộ Tài chính cho 03 cá nhân

 
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc Sở trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho bà Trương Thị Thanh Tâm

Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho 02 tập thể
Bà Đặng Thu Hương, Phó Giám đốc Sở trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho các cá nhân
Quang cảnh Hội nghị

Lê Thị Bích Thi – Chánh Văn phòng Sở