Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định

Bài đăng vào lúc: 17:07:01, ngày: 04/05/2017 GMT +7


Chiều ngày 27/4/2017, tại Hội trường tầng 4, Sở Tài chính tỉnh Bình Định đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Sở cùng toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan.
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
 
Đồng chí Đặng Thu Hương, Phó Giám đốc Sở trình bày báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016 và phương hướng, nhiệm năm 2017

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2016 Sở Tài chính luôn triển khai, phổ biến kịp thời và thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác công tác cải cách hành chính. Đặc biệt, Giám đốc Sở luôn lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch của Trung ương và địa phương về thực hiện công tác cải cách hành chính vào hoạt động chuyên môn của cơ quan. Vì vậy, trong thời gian qua công tác cải cách hành chính của cơ quan đã đi vào nề nếp và đạt một số kết quả nhất định, đặc biệt công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc chuyên môn. 
Kết quả năm 2016: Sở Tài chính tỉnh Bình Định được Cục Tin học và Thống kê của Bộ Tài chính xếp hạng mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index Finance 2016) là 7/63 ở Khối Tài chính; xếp thứ 3/63 tỉnh có số lượng hồ sơ giao dịch trực tuyến mức độ 4 về cấp mã số ngân sách (theo Công văn số 16343/BTC-THTK ngày 15/11/2016 của Cục Tin học và Thống kê). Kết quả đánh giá xếp hạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016 (theo Quyết định 305/QĐ-UBND ngày 07/02/2017) có 06/6 nhóm tiêu chí đạt mức tốt. Xếp loại xuất sắc về Chỉ số cải cách hành chính của khối các sở, ban, ngành thuộc tỉnh tại Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh.
Đến thời điểm hiện nay, Sở đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 04 lĩnh vực: lĩnh vực cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách; lĩnh vực đăng ký giá, kê khai giá; lĩnh vực thẩm tra dự toán các đơn vị khối tỉnh và lĩnh vực cung cấp thông tin các đoạn mã Tabmis của chủ đầu tư. Từ khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với 04 lĩnh vực nêu trên đã giảm thời gian đi lại cho các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp đến liên hệ công tác.
Đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở Tài chính biểu dương những cố gắng, nỗ lực của toàn thể CBCC của Sở trong công tác cải cách hành chính năm 2016. Bên cạnh đó, đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, các cán bộ, công chức bám sát phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể trong công tác cải cách hành chính năm 2017 để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.
Nhân dịp này, Giám đốc Sở đã tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2016
Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 Tô Hiếu Toàn – Văn phòng Sở