Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Hướng dẫn thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính: bán, điều chuyển, thanh lý tài sản công

Bài đăng vào lúc: 15:34:47, ngày: 25/12/2018 GMT +7


Công văn số 3232/STC-GCS ngày 21/12/2018 V/v hướng dẫn thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính: bán, điều chuyển, thanh lý tài sản công. Xem chi tiết