Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Hướng dẫn xử lý giao dịch dở dang trên hệ thống TABMIS phục vụ công tác khóa sổ quyết toán cuối năm 2016

Bài đăng vào lúc: 10:38:56, ngày: 12/12/2016 GMT +7


Hướng dẫn xử lý giao dịch dở dang trên hệ thống TABMIS phục vụ công tác khóa sổ quyết toán cuối năm 2016. Tải về