Kích cỡ chữ: A+ | A | A-

Lễ ra mắt mô hình “Tổ tự quản về an ninh trật tự” của Sở Tài chính

Bài đăng vào lúc: 13:57:02, ngày: 29/03/2017 GMT +7


Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 20/3/2012 của Tỉnh ủy Bình Định thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an và Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 28/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.
    Sáng ngày 24/3/2017, Sở Tài chính tỉnh Bình Định tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Tổ tự quản về an ninh trật tự” của Sở Tài chính. Đến dự lễ ra mắt, có các đồng chí Lãnh đạo Công an: đ/c Nguyễn Đức Nam, Đại tá - Phó Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí lãnh đạo và cán bộ địa bàn Phòng PV28 và PA81 Công an tỉnh, Lãnh đạo Công an phường Lê Hồng Phong.
    Về phía Sở Tài chính có đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở cùng các đồng chí lãnh đạo và toàn thể CBCC cơ quan. 
 
    Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc, Trưởng ban điều hành Tổ tự quản đã công bố Quyết định thành lập Mô hình “Tổ tự quản về an ninh trật tự”, Ban điều hành và các thành viên. Tổ tự quản gồm 06 thành viên. 
 
    
    Đồng chí Nguyễn Quang Dương, thay mặt “Tổ tự quản về an ninh trật tự”, thông qua Quy ước hoạt động của Mô hình “Tổ tự quản về an ninh trật tự”. 
 
    Theo đó, các thành viên mô hình “Tổ tự quản về an ninh trật tự” có nhiệm vụ triển khai và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương về công tác an toàn ANTT; tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở về công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ; phối hợp với tổ chức công đoàn trong cơ quan tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và người lao động tự giác tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự;    Vận động cán bộ, công chức và người lao động đề cao cảnh giác, tự giác phòng ngừa chống lại những luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch; phát hiện ngăn chặn kịp thời những hành vi gây mất an ninh trật tự, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội tại cơ quan, khu vực lân cận nơi làm việc; Tổ chức nắm bắt tình hình liên quan đến an ninh trật tự tại cơ quan, khu vực lân cận nơi làm việc để kịp thời phối hợp các lực lượng Dân quân tự vệ, Công an bảo vệ mục tiêu triển khai phương án bảo vệ mục tiêu, giữ gìn an ninh trật tự không để xảy ra mất an toàn ANTT….
    Tại buổi lễ, các đồng chí là Lãnh đạo các phòng chuyên môn đã ký kết giao ước thi đua xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.
 
    Phát biểu tại lễ ra mắt “Mô hình tự quản về An ninh trật tự”, đồng chí Nguyễn Đức Nam, Đại tá - Phó giám đốc Công an tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo và mong muốn trong thời gian tới, Sở Tài chính thường xuyên kiện toàn củng cố, phát triển hoạt động mô hình ngày càng có hiệu quả, trong đó chú trọng đề cao cảnh giác, tự giác phòng ngừa chống lại những luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch.
 
    Thay mặt Ban Lãnh đạo Sở và toàn thể CBCC của Sở, Đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở đã gửi lời cảm ơn ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo công an tỉnh và mong muốn trong thời gian tới Ban điều hành và các thành viên trong mô hình “Tổ tự quản về an ninh trật tự” tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động phòng ngừa, kiên quyết không để xảy ra hành vi tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, chống lại các thế lực thù địch và cảnh giác trước các hoạt động kích động, chống phá chế độ của các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay, qua đó tạo môi trường văn minh, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
 
Nguyễn Quang Dương - Sở Tài chính Bình Định.