Cập nhật lúc: 09:09:09 07/01/2019

- Ngày 5/8/2019: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản: [367/TTPTQĐ-QLPTQĐ - 30/07/2019] đề nghị đăng tải công khai thông báo đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại thuộc Khu tái định cư Đê Đông phường Nhơn Bình, Quy Nhơn. Xem chi tiết

- Ngày 30/7/2019: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản: [139/TB-TTĐGTS - 24/07/2019] TB vv đấu giá quyền SDĐ để thực hiện dự án. Xem chi tiết

- Ngày 19/7/2019: Trung tâm phát triển Quỹ đất: [116/TTPTQĐ - 12/07/2019] vv đăng tải công khai thông tin về thông báo đấu giá quyền SDĐ đất tại khu quy hoạch dân cư xã Phước Quang, và Phước Hòa, huyện Tuy Phước. Xem chi tiết

- Ngày 15/7/2019: Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Phù Mỹ:  [48/TTPTQĐ - 04/07/2019] vv đăng tải công khai thông tin về thông báo đấu giá. Xem chi tiết

- Ngày9/7/2019: Trung tâm phát triển Quỹ đất TX An Nhơn:  [38/TTr-TTPTQĐ - 02/07/2019] vv đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử về thông báo đáu giá quyền SDĐ tại các điểm quy hoạch dân cư trên địa bàn TX AN. Xem chi tiết

- Ngày 9/7/2019: Trung tâm phát triển Quỹ đất: [6/TTPTQĐ-HCTH - 04/07/2019] vv gửi nội dung thông báo đấu giá quyền SDĐ để đăng công khai trên trang thông tin điện tử. Xem chi tiết

- Ngày 26/06/2019: Trung tâm phát triển Quỹ đất: [293/TTPTQĐ-QLPTQĐ - 21/06/2019] vv thông báo đấu giá quyền SDĐ để thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, TP QN. Xem chi tiết
- Ngày 26/06/2019: Trung tâm phát triển Quỹ đất:  [292/TTPTQĐ-QLPTQĐ - 21/06/2019] vv thông báo đấu giá quyền SDĐ để thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, TP QN. Xem chi tiết

- Ngày 26/06/2019: công ty TNHH dịch vụ bán đấu giá tài sản BĐ: [113/TB-TTĐGTS - 18/06/2019] TB vv đấu giá quyền SDĐ để thực hiện dự án. Xem chi tiết

- Ngày 19/06/2019: Trung tâm phát triển Quỹ đất: [289/TTPTQĐ-QLPTQĐ - 20/06/2019] vv thông báo đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, QN. Xem chi tiết

- Ngày 25/05/2019: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước:[98/TTPTQĐ - 21/06/2019] vv đăng tải công khai thông tin về thông báo giá quyền SDĐ. Xem chi tiết

- Ngày 19/06/2019: công ty TNHH dịch vụ bán đấu giá tài sản BĐ:  [79/TB-BĐG - 25/05/2019] Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất. Xem chi tiết

- Ngày 19/06/2019: Trung tâm phát triển Quỹ đất: Cv 268/TTPTQĐ-HCTH - 11/06/2019] gửi nội dung thông báo đấu giá quyền sử dụng đất để đăng công khai trên trang thông tin điện tử. Xem chi tiết

- Ngày 14/6/2019: Trung tâm phát triển quỹ đất TX An Nhơn: [29/TTr-TTPTQĐ - 10/06/2019] vv đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử về thông báo đấu giá quyền SDĐ tại các điểm, khu quy hoạch dân cư trên địa bàn TX AN. Xem chi tiết
 
- Ngày 05/04/2019: Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định: [470/BGPMB-HT - 31/05/2019] V/v thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 55 lô đất ở, tại các khu TĐC Đê Đông - Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn. Xem chi tiết

- Ngày 05/6/2019: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hoài Ân:[15/CV-PTQĐ - 29/05/2019] vv gửi nội dung thông báo đấu giá quyền sử dụng đất để đăng công khai trên trang thông tin điện tử. Xem chi tiết
- Ngày 27/05/2019: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước:  [87/TTPTQĐ - 21/05/2019] vv đăng tải công khai thông tin về thông báo đấu giá quyền SDĐ tại khu TM DV thuộc đường vành đai phía Đông Bắc TT Tuy Phước. Xem chi tiết

- Ngày 27/05/2019: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước: [86/TTPTQĐ - 21/05/2019] vv đăng tải công khai thông tin về thông báo đấu giá quyền SDĐ tại khu I và G thuộc đường vành đai, phía Đông Bắc TT Tuy Phước. Xem chi tiết

- Ngày 09/05/2019: Trung tâm phát triển quỹ đất TX An Nhơn:  [17/TTr-TTPTQĐ - 06/05/2019] vv đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử về thông báo đấu giá quyền SDĐ tại các điểm khu quy hoạch dân cư trên địa bàn TX AN. Xem chi tiết   Phụ lục

- Ngày 4/5/2019: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước: [69/TTPTQĐ - 26/04/2019] vv đăng tải công khai thông tin về thông báo đấu giá quyền SDĐ tại khu quy hoạch dân cư xã Phước Hòa. Xem chi tiết

- Ngày 22/04/2019: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước: [57/TTPTQĐ - 16/04/2019] vv đăng tải công khai thông tin vê thông báo đấu giá quyền SDĐ tại khu E, F và H thuộc đường vành đai, phía Đông Bắc thị trấn Tuy Phước. Xem chi tiết

- Ngày 22/04/2019: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước: [56/TTPTQĐ - 10/04/2019] vv đăng tải công khai thông tin vê thông báo đấu giá quyền SDĐ tại khu quy hoạch dân cư xã Phước Sơn. Xem chi tiết

- Ngày 22/04/2019: Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố Quy Nhơn: [175/TTPTQĐ-HCTH - 16/04/2019] vv gửi nội dung thông báo đấu giá quyền SDĐ để đăng công khai trên Trang thông tin điện tử. Xem chi tiết

- Ngày 22/04/2019: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hoài Ân: 11/CV-PTQĐ - 17/04/2019] vv gửi nội dung thông báo đấu giá quyền SDĐ để đăng công khai trên trang thộng tin điện tử. Xem chi tiết

- Ngày 05/04/2019: Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định: Cv  số 277/BGPMB-HT - 05/04/2019 vv thông báo, gửi hồ sơ đấu giá quyền SDĐ đối với các lô đất ở tại Điểm TĐC xã Phước Mỹ. Xem chi tiết

- Ngày 05/04/2019: Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định : Cv số 252/BGPMB-HT - 01/04/2019] V/v thông báo, gửi hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất ở, tại các khu TĐC thuộc huyện Tuy Phước và Khu TĐC Đê Đông - Nhơn Bình, tp Quy Nhơn. Xem chi tiết

- Ngày 05/04/2019: Trung tâm phát triển quỹ đất TX An Nhơn:[13/TTr-TTPTQD - 02/04/2019] vv đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử về thông báo đấu giá quyền SDĐ tại các điểm, khu quy hoạch dân cư trên địa bàn TX AN. Xem chi tiết. xem thêm

- Ngày 06/03/2019: Trung tâm phát triển quỹ đất TX An Nhơn:  [12/TTr-TTPTQĐ - 05/03/2019] vv đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử về thông báo đấu giá quyền SDĐ tại các điểm khu quy hoạch dân cư trên địa bàn TX AN. Xem chi tiết phụ lục 1 , phụ lục 2

- Ngày 06/03/2019: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định: [42/TB-BQL - 28/02/2019] V/v đấu giá quyền sử dụng đất dự án tại Phân khu số 2 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội. Xem chi tiết

- Ngày 31/01/2019: Trung tâm phát triển quỹ đất: [08/TTPTQĐ - 24/01/2019] V/v đăng tải công khai thông tin về thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước (Đợt 1 năm 2019). Xem chi tiết

- Ngày 23/01/2019: Trung tâm phát triển quỹ đất: 01/TTPTQĐ - 02/01/2019 Về việc đề nghị đăng tải công khai thông tin về thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư các xã Mỹ Chánh, Mỹ Hiệp, Mỹ Quang huyện Phù Mỹ. Xem chi tiết

- Ngày 16/1/2019: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước:  [03/TB-TTPTQĐ - 14/01/2019] Thông báo về việc dừng tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu quy hoạch dân cư thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước. Xem chi tiết
- Ngày 14/1/2019: Trung tâm phát triển quỹ đất:  Cv 01/TTPTQĐ - 02/01/2019 Về việc đề nghị đăng tải công khai thông tin về thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư các xã Mỹ Chánh, Mỹ Hiệp, Mỹ Quang huyện Phù Mỹ. Xem chi tiết tất cả tại đây

- Ngày10/01/2019: Công ty TNHH  Đấu giá Bình Phú: [03/TTPTQĐ - 04/01/2019] Về việc đăng tải công khai thông tin về thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước (đợt 1 năm 2019). Xem chi tiết

- Ngày 03/01/2019: Trung tâm phát triển quỹ đất TX An Nhơn  (cv số 01/TTr-TTPTQĐ - 02/01/2019) Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại các điểm, khu quy hoạch dân cư trên địa bàn thị xã An Nhơn. Xem chi tiết pl1.    Xem chi tiết pl 2

- Ngày 02/01/2019: Công ty đấu giá hợp danh Kiểu Việt: TB đấu giá quyền SDĐ các lô đất còn lại tại xã  Ân Hảo Tây thuộc huyện Hoài Ân . Xem chi tiết

- Ngày 26/12/2018: Công ty TNHH DV Bán đấu giá tài sản Bình Định: B thực hiện đấu giá quyền SDĐ và các thủ tục có liên quan (quỹ đất do UBND thành phố Quy Nhơn quản lý). Xem chi tiết     phụ lục

-  Ngày 26/12/2018: Công ty TNHH  Đấu giá tài sản Đông Dương: vv đăng tải công khai thông tin về thông báo đấu giá quyền SDĐ 17 lô đất ở khu TM và DV, dân cư Đồng Bàu, xã An Hòa, huyện An Lão . Xem chi tiết 

- Ngày 26/12/2018: Công ty TNHH  Đấu giá tài sản Đông Dương:  [39/CV-TTPTQĐ - 14/12/2018] vv đăng tải công khai thông tin về thông báo đấu giá quyền SDĐ khu dân cư thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh . Xem chi tiết   phụ lục

- Ngày 27/11/2018: Trung tâm phát triển quỹ đất TX An Nhơn: [59/TTr-TTPTQĐ - 06/12/2018] vv đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử về TB đấu giá quyền SDĐ. xem chi tiết

- Ngày17/12/2018: Công ty TNHH DV Đấu giá và tư vấn Công Minh: vv công khai thông báo bán đấu giá QSD đất Thị trấn Tam Quan - Hoài Nhơn.  Xem chi tiết

- Ngày 11/12/2018: Công ty TNHH  Đấu giá tài sản Đông Dương: Đấu giá quyền sử dụng đất tại 94 lô đất ở các Điểm, Khu quy hoạch dân cư tại xã Nhơn Phong, Thị xã An Nhơn, Bình Định. Xem chi tiết

- Ngày 06/12/2018: Công ty đấu giá hợp danh Kiểu Việt: TB đấu giá quyền SDĐ tại  xã Ân Hữu, xã Ân Thạnh và xã Ân Hảo Tây thuộc huyện Hoài Ân .  Xem chi tiết

- Ngày 30/11/2018: Công ty đấu giá Mộc An Thịnh: TB đấu giá quyền SDĐ tại  Thị trấn Phú Phong, xã Tây Vinh, xã Tây Thuận, xã Bình Hòa thuộc huyện Tây Sơn. Xem chi tiết

- ​Ngày 30/11/2018: Trung tâm phát triển quỹ đất: [42/TTPTQĐ - 26/11/2018] vv đề nghị đăng tải công khai thông tin về thông báo đấu giá quyền SDĐ ở tại khu dân cư xã Mỹ Chánh Tây, xã Mỹ Lộc và Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ. Xem chi tiết

- Ngày 27/11/2018: Công ty TNHH DV Đấu giá và tư vấn Công Minh (50/CT-ĐG&TVCM - 15/11/2018): vv công khai thông báo đấu giá quyền SDĐ huyện Hoài Nhơn. Xem chi tiết

- Ngày 27/11/2018: Công ty TNHH DV Đấu giá và tư vấn Công Minh (61/CT-ĐG&TVCM - 23/11/2018): vv thay đổi bản PL kèm theo thông báo bán đấu giá QSD đất huyện Hoài Nhơn. Xem chi tiết

- Ngày 27/11/2018: Trung tâm phát triển quỹ đất TX An Nhơn (53/TTr-TTPTQĐ - 21/11/2018): vv đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử về TB đấu giá QSD đất tại các điểm khu quy hoạch dân cư trên địa bàn Thị xã An Nhơn. Xem chi tiết

- Ngày 27/11/2018: Công ty TNHH DV Đấu giá và tư vấn Công Minh (57/CT-ĐG&TVCM - 21/11/2018): vv công khai thông báo bán đấu giá quyền SDĐ huyện Hoài Nhơn. Xem chi tiết   phụ lục

​- Ngày 19/11/2018: Trung tâm phát triển quỹ đất: vv đăng tải công khai thông tin về thông báo đấu giá quyền SDĐ tại khu dân cư xã Phước Quang, huyện Tuy Phước. Xem chi tiết

- Ngày 19/11/2018: Trung tâm phát triển quỹ đất: vv đăng tải công khai thông tin về thông báo đấu giá quyền SDĐ tại khu dân cư xã Phước An, huyện Tuy Phước. Xem chi tiết

- Ngày 19/11/2018: Trung tâm phát triển quỹ đất: vv đề nghị đăng tải công khai thông tin về thông báo đấu giá quyền SDĐ ở tại khu dân cư xã Mỹ An , Phù Mỹ. Xem chi tiết

- Ngày 15/11/2018: Trung tâm phát triển quỹ đất: Quyết Định ban hành kèm theo quy chế đấu giá tài sản là quyền SDĐ của TT DV đấu giá TS. Xem chi tiết

- Ngày 13/11/2018: Trung tâm phát triển quỹ đất: đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử. Xem chi tiết 1     Xem chi tiết 2     Xem chi tiết 3

- Ngày 13/11/2018: Trung tâm phát triển quỹ đất: vv đề nghị đăng tải thông tin về thông báo giá quyền SDĐ tại khu dân cư xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước lần 1/2018. Xem chi tiết

- Ngày 12/11/2018:Trung tâm phát triển quỹ đất:  đăng tải công khai thông tin về thông báo đấu giá quyền SDĐ thị khu dân cư Đình Vân Hội 2 TT Diêu Trì. Xem chi tiết

- Ngày 06/11/2018: Công ty TNHH DV Đấu giá và tư vấn Công Minh: vv công khai thông báo bán đấu giá quyền SDĐ huyện Hoài Nhơn. Xem chi tiết

- Ngày 06/11/2018: Trung tâm DV bán đấu giá tài sản BĐ : vv niêm yết công khai thông báo đấu giá tài sản trên trang điện tử. Xem chi tiết

- Ngày 06/11/2018: Trung tâm phát triển quỹ đất: vv đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử về tài sản công. Xem chi tiết

- Ngày 30/10/2018: Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt: TB vv đấu giá quyền SDĐ (Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các lô đất ở còn lại tại các quỹ đất đấu giá năm 2017 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang quản lý trên địa bàn thành phố Quy Nhơn). Xem chi tiết. Bản đồ kèm theo

- Ngày 30/10/2018: Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định: Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 84 lô đất ở tại các khu TĐC thuộc huyện Tuy Phước và khu TĐC Đê Đông - Nhơn Bình thành phố Quy Nhơn. Xem chi tiết

- Ngày 29/10/2018: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phù Cát . Xem chi tiết: Cát Lâm    Cát Hải    Cát Tài    Cát Hiệp    Cát Chánh    Cát Khánh     TT Ngô mây     Cát Nhơn

- Ngày 15/10/2018: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Thông báo đấu giá 21 lô đất Hoàng Văn Thụ: về việc điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá theo thông báo đấu giá QSDĐ số 197/TTĐGTS ngày 28/9/2018. Xem chi tiết. Xem thông báo 

 
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến