- Ngày 15/11/2018: Trung tâm phát triển quỹ đất: Quyết Định ban hành kèm theo quy chế đấu giá tài sản là quyền SDĐ của TT DV đấu giá TS. Xem chi tiết

- Ngày 13/11/2018: Trung tâm phát triển quỹ đất: đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử. Xem chi tiết 1     Xem chi tiết 2     Xem chi tiết 3

- Ngày 13/11/2018: Trung tâm phát triển quỹ đất: vv đề nghị đăng tải thông tin về thông báo giá quyền SDĐ tại khu dân cư xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước lần 1/2018. Xem chi tiết

- Ngày 12/11/2018:Trung tâm phát triển quỹ đất:  đăng tải công khai thông tin về thông báo đấu giá quyền SDĐ thị khu dân cư Đình Vân Hội 2 TT Diêu Trì. Xem chi tiết

- Ngày 06/11/2018: Công ty TNHH DV Đấu giá và tư vấn Công Minh: vv công khai thông báo bán đấu giá quyền SDĐ huyện Hoài Nhơn. Xem chi tiết

- Ngày 06/11/2018: Trung tâm DV bán đấu giá tài sản BĐ : vv niêm yết công khai thông báo đấu giá tài sản trên trang điện tử. Xem chi tiết

- Ngày 06/11/2018: Trung tâm phát triển quỹ đất: vv đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử về tài sản công. Xem chi tiết

- Ngày 30/10/2018: Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt: TB vv đấu giá quyền SDĐ (Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các lô đất ở còn lại tại các quỹ đất đấu giá năm 2017 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang quản lý trên địa bàn thành phố Quy Nhơn). Xem chi tiết. Bản đồ kèm theo

- Ngày 30/10/2018: Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định: Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 84 lô đất ở tại các khu TĐC thuộc huyện Tuy Phước và khu TĐC Đê Đông - Nhơn Bình thành phố Quy Nhơn. Xem chi tiết

- Ngày 29/10/2018: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phù Cát . Xem chi tiết: Cát Lâm    Cát Hải    Cát Tài    Cát Hiệp    Cát Chánh    Cát Khánh     TT Ngô mây     Cát Nhơn

- Ngày 15/10/2018: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Thông báo đấu giá 21 lô đất Hoàng Văn Thụ: về việc điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá theo thông báo đấu giá QSDĐ số 197/TTĐGTS ngày 28/9/2018. Xem chi tiết. Xem thông báo 

- Ngày 11/10/2018: Công ty TNHH DV Đấu giá và tư vấn Công Minh: vv niên yết công khai thông báo bán đấu giá quyền SDĐ. Xem chi tiết 
- Ngày 2/10/2018: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Thông báo đấu giá 21 lô đất Hoàng Văn Thụ (Thông báo, Giá khởi điểm, sơ đồ). Xem chi tiết. Xem thông báo
- Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước: thông báo mời chào hàng cạnh tranh (thù lao đấu giá). Xem chi tiết
- Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá và tư vấn Công Minh:  vv niêm yết công khai thông tin báo bán đấu giá quyền SDĐ. Xem chi tiết
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến