Quyết định số 3355/QĐ-STC-VP ngày 15/10/2014 của Giám đốc Sở Tài chính về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
( Tải về )

I. Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của Sở Tài chính:

1. Chính sách chất lượng. Xem chi tiết tại đây

2. Mục tiêu chất lượng. Xem chi tiết tại đây

II. Quy trình ISO:

1. Quy trình chung của Sở Tài chính. Xem chi tiết tại đây


2. Quy trình của Văn phòng Sở. Xem chi tiết tại đây

3. Quy trình của Phòng Ngân sách. Xem chi tiết tại đây


4. Quy trình của Phòng TC HCSN. Xem chi tiết tại đây

5. Quy trình của Phòng TC Đầu tư. Xem chi tiết tại đây

6. Quy trình của Phòng Quản lý giá - Công sản. Xem chi tiết tại đây

7. Quy trình của Tài chính Doanh nghiệp. Xem chi tiết tại đây

8. Quy trình của Thanh tra Sở. Xem chi tiết tại đây

9. Quy trình của Phòng Tin học. Xem chi tiết tại đây
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến