QĐ số 4529/QĐ-UBND - 20/12/2018] QĐ vv công bố công khai quyết toán NSNN năm 2017 của tỉnh BĐ. Xem chi tiết tại đây
 
QĐ số 30/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 V/v công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách năm 2016. Xem chi tiết tại đây  

QĐ số 63/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 V/v công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách năm 2015. Xem chi tiết tại đây  

QĐ số 159/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 V/v công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách năm 2014. Xem chi tiết tại đây

QĐ số 627/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 V/v công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách năm 2013. Xem chi tiết tại đây 

QĐ số 319/QĐ-UBND ngày 08/02/2014 V/v công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách năm 2012. Xem chi tiết tại đây
 
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến