Cập nhật lúc: 09:09:09 01/07/2019

QĐ số 4529/QĐ-UBND - 20/12/2018] QĐ vv công bố công khai quyết toán NSNN năm 2017 của tỉnh BĐ. Xem chi tiết tại đây
 
STTTiêu đề của danh sách

 
Năm báo cáo

 
Tên biểu mẫu báo cáo

 
Ngày QĐ công bố

 
Số quyết định

 
Ngày công khai trên cổng

 
Tải file

 
1Báo cáo số liệu quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn năm 20172017Biểu số 62/CK-NSNN12/20/20184529/QĐ-UBND12/20/2018QT-2017-N-B62-TT343-52
2Báo cáo số liệu quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn năm 20172017Biểu số 63/CK-NSNN12/20/20184529/QĐ-UBND12/20/2018QT-2017-N-B63-TT343-52
3Báo cáo số liệu quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn năm 20172017Biểu số 64/CK-NSNN12/20/20184529/QĐ-UBND12/20/2018QT-2017-N-B64-TT343-52
4Báo cáo số liệu quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn năm 20172017Biểu số 65/CK-NSNN12/20/20184529/QĐ-UBND12/20/2018QT-2017-N-B65-TT343-52
5Báo cáo số liệu quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn năm 20172017Biểu số 66/CK-NSNN12/20/20184529/QĐ-UBND12/20/2018QT-2017-N-B66-TT343-52
6Báo cáo số liệu quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn năm 20172017Biểu số 67/CK-NSNN12/20/20184529/QĐ-UBND12/20/2018QT-2017-N-B67-TT343-52
7Báo cáo số liệu quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn năm 20172017Biểu số 68/CK-NSNN12/20/20184529/QĐ-UBND12/20/2018QT-2017-N-B68-TT343-52

QĐ số 30/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 V/v công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách năm 2016. Xem chi tiết tại đây  

QĐ số 63/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 V/v công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách năm 2015. Xem chi tiết tại đây  

QĐ số 159/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 V/v công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách năm 2014. Xem chi tiết tại đây

QĐ số 627/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 V/v công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách năm 2013. Xem chi tiết tại đây 

QĐ số 319/QĐ-UBND ngày 08/02/2014 V/v công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách năm 2012. Xem chi tiết tại đây
 
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến