Quyết định số 1628/QĐ-STC-VP ngày 23/05/2016 của Giám đốc Sở Tài chính  Về việc ban hành Quy chế giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa” của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Tài chính. Xem chi tiết tại đây

1. Quy trình Một cửa Phòng Tài chính - Đầu tư

2. Quy trình Một cửa Phòng Quản lý Giá - Công sản

3. Quy trình Một cửa Phòng Tin học
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến