Cập nhật lúc: 09:09:09 07/01/2019

-  Cv số 2555/STC-QLNS - 08/10/2019  V/v công khai tài chính 9 tháng đầu năm 2019.  xem cv   Xem chi tiết PDFPhụ lục59   Xem chi tiết PDFPhụ lục60 Xem chi tiết PDFPhụ lục6Xem chi tiết WORD Thuyết minh  Xem chi tiết EXCEL

-  Cv số 1634/STC-QLNS - 04/07/2019] V/v công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2019. Xem chi tiết PDF Phụ lục   Xem chi tiết WORD Thuyết minh  Xem chi tiết EXCEL

-  Cv số 824/QLNS - 08/04/2019: V/v công khai tài chính 3 tháng đầu năm 2019. Xem chi tiết    thuyết minh

- V/v công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2018. Xem chi tiết    Thuyết minh
 
STTTiêu đề của danh sách

 
Năm báo cáo

 
Tên biểu mẫu báo cáo

 
Ngày QĐ công bố

 
Số quyết định

 
Ngày công khai trên cổng

 
Tải file

 
1Báo cáo số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 03 tháng đầu năm 20182018Biểu số 59/CK-NSNN4/4/2018753/STC-QLNS4/4/2018TH-2018-Q1-B59-TT343-52
2Báo cáo số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 03 tháng đầu năm 20182018Biểu số 60/CK-NSNN4/4/2018753/STC-QLNS4/4/2018TH-2018-Q1-B60-TT343-52
3Báo cáo số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 03 tháng đầu năm 20182018Biểu số 61/CK-NSNN4/4/2018753/STC-QLNS4/4/2018TH-2018-Q1-B61-TT343-52
4Báo cáo số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 20182018Biểu số 59/CK-NSNN7/5/20181637/STC-QLNS7/5/2018TH-2018-6T-B59-TT343-52
5Báo cáo số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 20182018Biểu số 60/CK-NSNN7/5/20181637/STC-QLNS7/5/2018TH-2018-6T-B60-TT343-52
6Báo cáo số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 20182018Biểu số 61/CK-NSNN7/5/20181637/STC-QLNS7/5/2018TH-2018-6T-B61-TT343-52
7Báo cáo số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 09 tháng đầu năm 20182018Biểu số 59/CK-NSNN10/8/20181637/STC-QLNS10/8/2018TH-2018-9T-B59-TT343-52
8Báo cáo số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 09 tháng đầu năm 20182018Biểu số 60/CK-NSNN10/8/20182442/STC-QLNS10/8/2018TH-2018-9T-B60-TT343-52
9Báo cáo số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 09 tháng đầu năm 20182018Biểu số 61/CK-NSNN10/8/20182442/STC-QLNS10/8/2018TH-2018-9T-B61-TT343-52
10Báo cáo số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 20182018Biểu số 59/CK-NSNN11/23/20182442/STC-QLNS11/23/2018TH-2018-N-B59-TT343-52
11Báo cáo số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 20182018Biểu số 60/CK-NSNN11/23/20182965/STC-QLNS11/23/2018TH-2018-N-B60-TT343-52
12Báo cáo số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 20182018Biểu số 61/CK-NSNN11/23/20182965/STC-QLNS11/23/2018TH-2018-N-B61-TT343-52


- Công khai tài chính 9 tháng đầu năm 2018 (công văn số 2442/STC-QLNS ngày 08/10/2018). Xem chi tiết

- Công khai  tài chính 6 tháng đầu năm 2018 (Công văn số 1637/STC-QLNS ngày 05/07/2018) Xem chi tiết Thuyết minh

- Công khai tài chính 3 tháng đầu năm 2018 (Công văn số 753/STC-QLNS ngày 04/04/2018) . Xem chi tiết . Xem file PDF

- QĐ số 2579/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 về việc Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2017. Xem chi tiết

- Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2017. Xem chi tiết

- Công văn số 3276/STC-QLNS ngày 27/11/2017] V/v công khai tài chính năm 2017 (thu chi 2017). Xem chi tiết
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến