- QĐ số 2579/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 về việc Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2017. Xem chi tiết

- Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2017. Xem chi tiết

-  Công văn số 3276/STC-QLNS ngày 27/11/2017] V/v công khai tài chính năm 2017 (thu chi 2017). Xem chi tiết
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến
Hyundai Bình Định