Cập nhật lúc: 09:09:09 07/01/2019


-  Cv số 2018/UBND-TH ngày - 19/04/2019 của UBND tỉnh vv báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN năm 2019 của tỉnh BĐ. Xem chi tiết

- Cv số 1580/UBND-TH ngày 29/03/2019 của UBND tỉnh vv báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán NSNN năm 2017 của tỉnh BĐ. Xem chi tiết
 
STTTiêu đề của danh sách

 
Năm báo cáo

 
Tên biểu mẫu báo cáo

 
Ngày QĐ công bố

 
Số quyết định

 
Ngày công khai trên cổng

 
Tải file

 
1Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Bình Định201802/CKNS-BC5/14/20182602/UBND-TH5/14/2018Baocaotonghoptinhhinhcongkhaidutoan2018

-  Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Bình Định (công văn số 2602/UBND-TH ngày 14/05/2018 của UBND tỉnh Bình Định về việc Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

 
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến