Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Sở Tài chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực thẩm tra dự toán thu, chi ngân sách nhà nước khối tỉnh

Bài đăng vào lúc: 15:05:14, ngày: 23/12/2016 GMT +7


Để đảm bảo tăng cường sử dụng, trao đổi văn bản điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong cơ quan nhà nước và tạo môi trường công khai, minh bạch, bình đẳng góp phần xây dựng nền hành chính công dân chủ, thuận tiện và hiệu quả. Sở Tài chính đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Kho bạc nhà nước tỉnh và Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin (ITA), xây dựng, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực thẩm tra dự toán thu, chi ngân sách nhà nước khối tỉnh kể từ ngày 01/01/2017.
Và để triển khai một cách thuận lợi, ngày 22/12/2016 Sở  Tài chính đã mời các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể là các đơn vị dự toán khối tỉnh, phối hợp cùng với Sở Thông tin và Truyền thông, Kho bạc Nhà nước tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực thẩm tra dự toán thu, chi ngân sách nhà nước khối tỉnh. Trong quá trình tập huấn, các ý kiến thắc mắc của các đơn vị dự toán đã được Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Kho bạc Nhà nước trả lời cụ thể, rõ ràng.
 
Để sử dụng  dịch vụ công trực tuyến trên, các đơn vị sẽ truy cập vào website: http:Hoạt động thẩm tra dự toán thu, chi ngân sách nhà nước các đơn vị dự toán khối tỉnh là nhiệm vụ thường xuyên khi thực hiện việc sử dụng ngân sách nhà nước, do vậy việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực thẩm tra dự toán thu, chi ngân sách nhà nước khối tỉnh sẽ tiết kiệm thời gian đi lại, giảm thiểu chi phí, tạo sự chủ động cho hơn 60 đơn vị dự toán khối tỉnh (đơn vị dự toán cấp I).
Hyundai Bình Định