Đại hội Chi bộ Phòng Quản lý Giá Công sản nhiệm kỳ 2017-2020 (Lúc 15:43:37, ngày: 25/07/2017 GMT +7)

Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK ngày 20/12/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và hướng dẫn của Đảng ủy Sở Tài chính tại Công văn số 122/ĐU ngày 04/7/2017 về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2017-2020. Ngày 22/7/2017 tại Hội trường tầng 4 Sở Tài chính, Chi bộ Phòng Quản lý Giá Công sản đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ Phòng Quản lý Giá Công sản nhiệm kỳ 2017-2020. Đến tham ...

Đại hội Chi bộ Thanh tra nhiệm kỳ 2017 - 2020 (Lúc 11:12:44, ngày: 25/07/2017 GMT +7)

Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2017, lúc 08 giờ, tại Sở Tài chính, Chi bộ Thanh tra đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020. Có đủ 09 đồng chí trong Chi bộ Thang tra (07 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị) tham dự Đại hội. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính. Tham dự đại hội còn có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ thuộc Đảng...

Đại hội chi bộ Phòng Tài chính đầu tư nhiệm kỳ 2017 -2020 (Lúc 08:39:41, ngày: 25/07/2017 GMT +7)

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tài chính tại Công văn số 97/KH-ĐU ngày 20/2/2017 về kế hoạch đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020. Ngày 21/7/2017 tại Hội trường tầng 4 Sở Tài chính diễn ra Đại hội chi bộ Phòng Tài chính đầu tư nhiệm kỳ 2017 -2020, đến dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai-Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính; đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính v...

Chi bộ Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp tổ chức Đại hội Chi bộ Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp nhiệm kỳ 2017 - 2020 (Lúc 10:27:49, ngày: 24/07/2017 GMT +7)

Ngày 22/7/2017, tại hội trường tầng 4 Sở Tài chính, Chi bộ Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.    Đến dự với Đại hội có đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Tài chính; đại diện của Chi bộ Quản lý ngân sách, Chị bộ Tài chính đầu tư, Chi bộ Quản lý giá và công sản, Chi bộ Tin học thống kê - Tài chính doanh ngh...

Đại hội chi bộ Phòng Tin học Thống kê – Doanh nghiệp – Văn phòng nhiệm kỳ 2017 -2020 (Lúc 07:35:25, ngày: 24/07/2017 GMT +7)

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tài chính tại Công văn số 97/KH-ĐU ngày 20/2/2017 về kế hoạch đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020, sáng ngày 20/7/2017 tại Hội trường tầng 4 Sở Tài chính diễn ra Đại hội chi bộ Phòng Tin học Thống kê – Tài chính doanh nghiệp – Văn phòng nhiệm kỳ 2017 -2020, đến dự đại hội có đồng chí Đặng Thu Hương, Phó bí thư Đảng ủy Sở Tài chính; đồng chí Phạm Văn Thành,...

Lễ kết nạp đảng viên, Chi bộ Thanh Tra (Lúc 07:21:39, ngày: 27/06/2017 GMT +7)

Công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Đảng ủy Sở Tài Chính và các Chi bộ trực thuộc luôn quan tâm chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng công tác phát triển Đảng, đặc biệt là phát triển Đảng trong quần chúng ưu tú trẻ tuổi.  Sáng ngày 26/06/2017, Chi bộ Thanh tra đã tổ chức Lễ kết nạp Đả...

Đảng uỷ Sở Tài chính tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng 06 tháng năm 2017 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2017 (Lúc 07:30:01, ngày: 21/06/2017 GMT +7)

Chiều ngày 16/6/2017, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả công tác lãnh đạo xây dựng Đảng bộ 06 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2017, Đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội nghị và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tài chính.     Đồng chí Đặng Thu Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, P...

Lễ kết nạp Đảng viên mới thuộc Chi bộ Quản lý Ngân sách (Lúc 07:42:10, ngày: 23/03/2017 GMT +7)

Thực hiện Quyết định số 1342-QĐ/ĐUK ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc kết nạp đảng viên, ngày 10 tháng 3 năm 2017 Chi bộ Quản lý Ngân sách thuộc Đảng bộ Sở Tài chính đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Lê Thị Quyên – Chuyên viên phòng Quản lý ngân sách Sở Tài chính. Thành phần dự Lễ kết nạp bao gồm: Đại diện Thường trực Đảng ủy; Đại diện các tổ chứ...

Lễ kết nạp đảng viên mới (Lúc 08:58:27, ngày: 16/03/2017 GMT +7)

Vào ngày 15/3/2017 tại Hội trường Sở Tài chính Bình Định, Chi bộ Tài chính - Hành chính Sự nghiệp trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho 02 quần chúng ưu tú: Nguyễn Thị Thu Trang và Trương Thị Thanh Trúc, là các chuyên viên Phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp.     Tham dự buổi Lễ kết nạp Đảng viên có đồng chí Đặng Thu Hương - Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn...

Đảng uỷ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập các Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Tài chính (Lúc 15:37:00, ngày: 08/02/2017 GMT +7)

        Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI; Căn cứ Nghị quyết số 77-NQ/ĐU, ngày 06 tháng 02 năm 2017 của BCH Đảng bộ Sở Tài chính về việc thành lập các Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Tài chính. Chiều ngày 07 tháng 02 năm 2016, tại Hội trường Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức buổi lễ công bố quyết định thành lập các Chi bộ và chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ.         Đến dự Hội...