Sở Tài chính báo cáo tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 (Lúc 16:52:25, ngày: 23/01/2017 GMT +7)

Ngày 18/01/2017 Sở Tài chính đã tham dự Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 tại Sở Nội vụ tỉnh Bình Định. Về dự Hội nghị ngành Nội vụ có hơn 50 đại biểu các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố tham dự Hội nghị.   Đồng chí Lâm Hải Giang, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị     Các đại biểu tham dự Hội nghị...

Kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá năm 2016 (Lúc 07:23:50, ngày: 12/12/2016 GMT +7)

Từ đầu năm 2016 cho đến thời điểm hiện nay, Đoàn Kiểm tra theo quyết định của Giám đốc Sở Tài chính đã tiến hành 03 đợt kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Nội dung kiểm tra của các đợt kiểm tra là: kiểm tra việc kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết đối với các loại hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải kê kha...

Sở Tài chính phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2017 (Lúc 14:14:31, ngày: 07/12/2016 GMT +7)

Thực hiện quy định của Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Thông tư số 01/2014/TT - TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra, đồng thời, bám sát hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra Chính phủ tại công văn số 2886/TTCP-KHTCTH ngày 31/10/2016; hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, ki...

Kết quả triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 4 tại Sở Tài chính năm 2016 (Lúc 09:23:39, ngày: 02/12/2016 GMT +7)

Trong năm 2016, Sở Tài chính Bình Định đã triển khai 2 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Cấp mã số sử dụng ngân sách (6 bộ thủ tục hành chính); Kê khai giá, đăng ký giá (2 bộ thủ tục hành chính).               Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định   -Về lĩnh vực giá theo Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính: Đăng ký giá và kê khai giá của các doanh nghiệ...

Những điểm mới trong việc khấu hao tài sản đối với tài sản nhà hỗn hợp, cho thuê (Lúc 16:46:07, ngày: 10/11/2016 GMT +7)

Ngày 13/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.           Điểm bổ sung quan trọng của Thông tư này nêu rõ:           Đối với các tài sản là nhà hỗn hợp vừa sử dụng làm tài sản hoạt động của doanh nghiệp vừa để bán, để ...

Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác (Lúc 16:27:07, ngày: 03/11/2016 GMT +7)

Ngày 10/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, gồm: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, công thương, xây dựng, lao động thương binh và xã hội, tư pháp, sự nghiệp khác. Nghị định này không điều chỉnh đối với các đơn vị sự nghiệp công l...

Sở Tài chính Bình Định triển khai giải pháp hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp thực hiện theo Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ (Lúc 16:39:15, ngày: 05/09/2016 GMT +7)

Thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 15/06/2016 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Ch...

Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Bình Định đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 (Lúc 10:54:50, ngày: 01/09/2016 GMT +7)

Nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9, chiều ngày 31/8/2016, đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài chính đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hải, sinh năm 1925, quê quán xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.   Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, P...

Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Bình Định đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm 69 năm ngày thương binh, liệt sĩ (Lúc 14:44:22, ngày: 26/07/2016 GMT +7)

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2016), sáng ngày 25/7, đồng chí Lê Hoàng Nghi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính và đồng chí Đặng Thu Hương – Chủ tịch Công đoàn Sở Tài chính đến thăm và tặng qu&agra...

Kết quả kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 – 2016 của Sở Tài chính (Lúc 14:46:37, ngày: 18/07/2016 GMT +7)

Thực hiện Quyết định số 4228/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 02 năm 2014 – 2016; Công văn số 1610/SNV -VTLT ngày 27/12/2014 của Sở Nội về việc hướng dẫn thống nhất kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 2 năm 2014 – 2016; ngày 24/6/2016 Đoàn ...