Về việc đào tạo bồi dưỡng kế toán tài chính công (Lúc 07:25:16, ngày: 12/04/2016 GMT +7)

CV số 173/HVTC-TTBD - ngày 04/03/2016 của Học viện Tài chính (Bộ Tài chính) vv đào tạo bồi dưỡng kế toán tài chính công. Xem chi tiết tại đây