Thông báo mời thầu 2017 (Lúc 17:01:03, ngày: 30/06/2017 GMT +7)

- THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Gói thầu: Mua sắm tập trung 03 xe ô tô cứu thương. Xem chi tiết - THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng (đợt 4). Xem chi tiết - Thông báo mời thầu :Mua sắm tập trung 08 xe ô tô cứu thương. Xem chi tiết - THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung 01 xe ủi t...

Thông báo trúng thầu 2017 (Lúc 11:19:44, ngày: 30/06/2017 GMT +7)

- Thông báo số 310/TB-STC - 08/12/2017] THÔNG BÁO Đơn vị trúng thầu Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng (đợt 4). Xem chi tiết - Thông báo số 311/TB-STC ngày 08/12/2017 Đơn vị trúng thầu Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng năm 2017 (đợt 4). Xem chi tiết - QĐ V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  Gói thầu: Mua sắm tập trung 08 xe ô tô...

Thông  báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 03: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng năm 2017 (đợt 1) (Lúc 09:16:29, ngày: 23/03/2017 GMT +7)

Thông  báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 03: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng năm 2017 (đợt 1). Xem chi tiết

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2017 (đợt 1) (Lúc 09:14:48, ngày: 23/03/2017 GMT +7)

Thông  báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2017 (đợt 1). Xem chi tiết.

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2017 (đợt 1) (Lúc 09:13:12, ngày: 23/03/2017 GMT +7)

Thông  báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2017 (đợt 1). Xem chi tiết.

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh: Gói thầu số 2: Mua sắm máy chủ và bộ lưu điện năm 2017 (Lúc 11:09:52, ngày: 01/03/2017 GMT +7)

Gói thầu số 2: Mua sắm máy chủ và bộ lưu điện năm 2017. Xem chi tiết 

Thông báo mời thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2017 (Lúc 11:05:54, ngày: 01/03/2017 GMT +7)

Gói thầu số 1: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2017. Xem chi tiết. Thông báo

QĐ Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học ngành tài chính năm 2017 (Lúc 10:59:15, ngày: 01/03/2017 GMT +7)

QĐ Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học ngành tài chính năm 2017. Xem chi tiết

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm tập trung 02 xe ô tô chuyên dùng, mới 100% (Lúc 14:10:56, ngày: 30/12/2016 GMT +7)

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm tập trung 02 xe ô tô chuyên dùng, mới 100%. Xem chi tiết

Q Đ V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung 01 xe ô tô chuyên dùng thu gom rác thải thuộc Gói thầu: Mua sắm tập trung xe ô tô chuyên dùng năm 2016 (đợt 2) (Lúc 08:49:56, ngày: 29/12/2016 GMT +7)

V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung 01 xe ô tô chuyên dùng thu gom rác thải thuộc Gói thầu: Mua sắm tập trung xe ô tô chuyên dùng năm 2016 (đợt 2). Xem chi tiếtHyundai Bình Định