Thông báo trúng thầu năm 2018 (Lúc 14:19:14, ngày: 01/02/2018 GMT +7)

- Thông báo đơn vị trúng thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung 01 máy in bằng khen Huy hiệu Đảng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Xem chi tiết

Thông báo mời thầu 2018 (Lúc 14:17:58, ngày: 01/02/2018 GMT +7)

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu: Mua sắm tập trung 01 máy in bằng khen Huy hiệu Đảng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Xem chi tiết

Thông báo mời thầu 2017 (Lúc 17:01:03, ngày: 30/06/2017 GMT +7)

- THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Gói thầu: Mua sắm tập trung 03 xe ô tô cứu thương. Xem chi tiết - THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng (đợt 4). Xem chi tiết - Thông báo mời thầu :Mua sắm tập trung 08 xe ô tô cứu thương. Xem chi tiết - THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung 01 xe ủi t...

Thông báo trúng thầu 2017 (Lúc 11:19:44, ngày: 30/06/2017 GMT +7)

-  TB số  345/TB-STC - 29/12/2017: Thông báo đơn vị trúng thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung 01 xe ô tô 16 chỗ ngồi chuyên dùng phục vụ công tác điều dưỡng người có công với cách mạng. xem chi tiết -  TB số 346/TB-STC - 29/12/2017 Đơn vị trúng thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng (đợt 5). Xem chi tiết -  TB số  347/TB-STC - 29/12/2017: Thông báo đơn vị trúng thầu Gói thầu:...

Thông  báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 03: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng năm 2017 (đợt 1) (Lúc 09:16:29, ngày: 23/03/2017 GMT +7)

Thông  báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 03: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng năm 2017 (đợt 1). Xem chi tiết

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2017 (đợt 1) (Lúc 09:14:48, ngày: 23/03/2017 GMT +7)

Thông  báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2017 (đợt 1). Xem chi tiết.

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2017 (đợt 1) (Lúc 09:13:12, ngày: 23/03/2017 GMT +7)

Thông  báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2017 (đợt 1). Xem chi tiết.

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh: Gói thầu số 2: Mua sắm máy chủ và bộ lưu điện năm 2017 (Lúc 11:09:52, ngày: 01/03/2017 GMT +7)

Gói thầu số 2: Mua sắm máy chủ và bộ lưu điện năm 2017. Xem chi tiết 

Thông báo mời thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2017 (Lúc 11:05:54, ngày: 01/03/2017 GMT +7)

Gói thầu số 1: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2017. Xem chi tiết. Thông báo

QĐ Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học ngành tài chính năm 2017 (Lúc 10:59:15, ngày: 01/03/2017 GMT +7)

QĐ Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học ngành tài chính năm 2017. Xem chi tiếtHyundai Bình Định