Xem chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu:
2685/STC-TCHCSN
Ngày ban hành: 22/09/2017
Trích yếu: 2685/STC-HCSN - 22/09/2017 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND về quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu
Cơ quan ban hành: Sở Tài chính Bình Định
Phân loại: Công văn
Phụ lục đính kèm:
Tổng lượt xem: 1291