Xem chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu:
2014/STC-TCHCSN
Ngày ban hành: 19/07/2017
Trích yếu: báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2017
Cơ quan ban hành: Sở Tài chính Bình Định
Phân loại: Công văn
Phụ lục đính kèm:
Tổng lượt xem: 816