Xem chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu:
01/KVIII-ĐKT
Ngày ban hành: 08/09/2017
Trích yếu: CV 01/KVIII-ĐKT ngày 08/09/2017 v/v cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ kiểm toán NSĐP năm 2016
Cơ quan ban hành: Sở Tài chính Bình Định
Phân loại: Công văn
Phụ lục đính kèm:
Tổng lượt xem: 1194