Xem chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu:
13439/BTC-HCSN
Ngày ban hành: 06/10/2017
Trích yếu: CV 13439/BTC-HCSN - 06/10/2017 v/v hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thường xuyên triển khai Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Phân loại: Công văn
Phụ lục đính kèm:
Tổng lượt xem: 1443