Xem chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu:
2525/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/07/2015
Trích yếu: QĐ v/v phê duyệt kết quả giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của viên chức QL doanh nghiệp nhà nước năm 2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bình Định
Phân loại: Quyết định
Phụ lục đính kèm:
Tổng lượt xem: 1556