Xem chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu:
58/2015/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 17/11/2015
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Phân loại: Quyết định
Phụ lục đính kèm:
Tổng lượt xem: 1225