Xem chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu:
71/2017/TT-BTC
Ngày ban hành: 13/07/2017
Trích yếu: Thông tư 71/2017/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Phân loại: Thông tư
Phụ lục đính kèm:
Tổng lượt xem: 1985