Xem chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu:
31/2018/TT-BTC
Ngày ban hành: 30/03/2018
Trích yếu: TT số 31/2018/TT-BTC ngày 30/03/2018 TT hướng dẫn xử lý tài sản hình thành tư nhiều nguồn vốn khi HTX, liên hiệp HTX giải thể, phá sản
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Phân loại: Thông tư
Phụ lục đính kèm:
Tổng lượt xem: 193