Xem chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu:
51/2018/TT-BTC
Ngày ban hành:08/11/2018
Trích yếu:TT số 51/2018/TT-BTC - 08/11/2018 V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025
Cơ quan ban hành:Bộ tài chính
Phân loại:Thông tư
Phụ lục đính kèm:
Tổng lượt xem:247