Xem chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu:
Dự thảo
Ngày ban hành: 27/03/2015
Trích yếu: V/v đề nghị ban hành Quy định về mức chi, lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định
Cơ quan ban hành: Sở Tài chính Bình Định
Phân loại: Tờ trình
Phụ lục đính kèm:
Tổng lượt xem: 1572