Xem chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu:
85/STC-GCS
Ngày ban hành: 13/01/2017
Trích yếu: V/v hướng dẫn phổ biến chế độ, chính sách mới về quản lý, sử dụng tài sản công và lĩnh vực quản lý giá
Cơ quan ban hành: Sở Tài chính Bình Định
Phân loại: Công văn
Phụ lục đính kèm:
Tổng lượt xem: 1377