Xem chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu:
2024/STC-QLNS
Ngày ban hành: 21/07/2017
Trích yếu: V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020
Cơ quan ban hành: Sở Tài chính Bình Định
Phân loại: Công văn
Phụ lục đính kèm:
Tổng lượt xem: 1949