Xem chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu:
1633/STC-TCDN
Ngày ban hành: 01/07/2013
Trích yếu: V/v lập dự toán kinh phí hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số năm 2013 và các năm tiếp theo.
Cơ quan ban hành: Sở Tài chính Bình Định
Phân loại: Công văn
Phụ lục đính kèm:
Tổng lượt xem: 1598