Xem chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu:
3416/STC-QLNS
Ngày ban hành: 30/09/2016
Trích yếu: v/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan ban hành: Sở Tài chính Bình Định
Phân loại: Công văn
Phụ lục đính kèm:
Tổng lượt xem: 334