Xem chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu:
1102/STC-QLNS
Ngày ban hành: 21/04/2017
Trích yếu: V/v thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Sở Tài chính Bình Định
Phân loại: Công văn
Phụ lục đính kèm:
Tổng lượt xem: 401