Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Chi bộ Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp tổ chức Đại hội Chi bộ Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp nhiệm kỳ 2017 - 2020

Bài đăng vào lúc: 10:27:49, ngày: 24/07/2017 GMT +7


Ngày 22/7/2017, tại hội trường tầng 4 Sở Tài chính, Chi bộ Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Đến dự với Đại hội có đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Tài chính; đại diện của Chi bộ Quản lý ngân sách, Chị bộ Tài chính đầu tư, Chi bộ Quản lý giá và công sản, Chi bộ Tin học thống kê - Tài chính doanh nghiệp và Văn phòng, cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên thuộc Chi bộ Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp.
Tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Văn Châu, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Báo cáo đã nêu rõ và đánh giá những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của nhiệm kỳ 2015- 2017, từ đó tìm ra một số tồn tại và hạn chế. Các Đảng viên trong chi bộ đã tích cực tham gia ý kiến, góp phần làm cho Đại hội diễn ra sôi nổi, tích cực, công bằng và dân chủ.
Đồng chí Nguyễn Văn Châu, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng TCHCSN

Từ kết quả của Nhiệm kỳ 2015 - 2017 và tình hình thực tế, Đại hội đã đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, trong đó Chi bộ đã thống nhất đạt mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 như: 100% đảng viên trong chi bộ đạt đảng đảng viên “hoàn thành niệm vụ”, trong đó 60% đạt đảng viên “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, có từ 1 - 2 đảng viên đạt danh hiệu “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 100% đảng viên trong chị bộ đạt danh hiệu lao động tiên tiến cả năm trong đó có từ 30% được khen thưởng từ cấp cơ sở  trở lên (kể cả đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua); 100% đảng viên trong chi bộ tham gia học tập, quán triệt và thảo luận Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng do Đảng ủy cấp trên hướng dẫn,…
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Tài chính có lời khen đối với Chi bộ vì đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị của mình cũng như tham mưu kịp thời với Lãnh đạo Sở  về các chủ  trương, giải pháp thực hiện quản lý, điều hành thu, chi ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và dự toán đã được HĐND tỉnh thông qua; mặt khác cũng yêu cầu đảng viên trong Chi bộ phải khắc phục những tồn tại của mình. Đồng chí cũng mong các đảng viên trong chi bộ đoàn kết, tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong những năm tiếp theo.
 
Đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu
Đại hội đã bầu ra Bí thư và Phó Bí thư để điều hành công tác Đảng của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, gồm đồng chí Nguyễn Văn Châu giữ chức vụ Bí thư và đồng chí Nguyễn Ngọc Thu giữ chức vụ Phó Bí thư. 02 đồng chí đã được được đồng chí Lê Hoàng Nghi trao hoa chức mừng.

Một số hình ảnh của Đại hội