Kích cỡ chữ: A+ | A | A-

Chung kết cuộc thi “ Ý tưởng cải cách hành chính tỉnh Bình Định

Bài đăng vào lúc: 09:22:56, ngày: 05/07/2016 GMT +7


Hưởng ứng phong trào thi đua sáng tạo trong công cuộc cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, ngày 02/7/2016  Sở Nội vụ tổ chức vòng chung kết cuộc thi “ Ý tưởng cải cách hành chính tỉnh Bình Định” tại nhà khách Thành ủy mục đích khuyến khích, động viên cán bộ, công chức nghiên cứu, áp dụng các mô hình, sáng kiến, giải pháp, cải cách vào thực tiễn công tác của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh.
   
  (Ảnh: phần thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính của đội Sở Tài chính)
Đến với cuộc thi, mỗi đội thi mang lại những ý tưởng mô hình, sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính mới, hữu ích, thiết thực, góp phần tích cực nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Vượt qua nhiều tác phẩm dự thi vòng sơ khảo, có 09 tác phẩm xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết cuộc thi “Ý tưởng cải cách hành chính tỉnh Bình Định”, trong đó có tác phẩm dự thi của Sở Tài chính với ý tưởng Phần mềm đăng ký giá, kê khai giá cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, ý tưởng phần mềm giúp cơ quan nhà nước dễ dàng quản lý, rà soát giá cả hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh và rút ngắn thời gian thực hiện đăng ký giá, kê khai giá giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước.
 
              
(Ảnh: phần thi tìm hiểu kiến thức về cải cách hành chính của đội Sở Tài chính)
 
 Thông qua cuộc thi đã góp phần tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về các chủ trương, chính sách, chương trình, nội dung cải cách hành chính của Đảng, Nhà nước, giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhận thức đầy đủ, rõ ràng về cải cách hành chính và có thái độ tích cực, tham gia hăng hái vào quá trình cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Kết thúc cuộc thi, giải nhất thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ với Ứng dụng CNTT để xây dựng phần mềm quản lý kết quả thi đua - khen thưởng.